Foreningen SIF

Har du gode idéer?

Har du lyst og gode ideer til idrætslige tiltag i foreningsregi, så skriv os en mail eller ring til formanden. Har du lyst til at give en hånd med i et eller andet, så skriv ligeledes. Ring til Arne Buch på  29 66 34 83

Vi har brug for flere hænder…

Foreningen kan altid bruge flere hænder til alt indenfor musikfestival, sommerfest, trænere, kørsel, opvisninger og meget mere. 

Du kan også skrive din mening om foreningen og evt hvad foreningen skal tage op af nye aktiviteter. 

Skriv til formand Arne Buch på formand@skaarup-if.dk

Skårup Idrætsforening

Forretningudvalg

Formand:

Arne Buch
29 66 34 83
formand@skaarup-if.dk 

Næstformand:

Ian Kristensen
40 17 83 22
naestformand@skaarup-if.dk

Kasserer :

 

Medlem:

Lisbeth Brandhøj
22391881

info@lbregnskabsservice.dk

 1. Udover forretningsudvalget består hovedbestyrelsen af.

Revisor

Lisbeth Brandhøj

22 39 18 81

revisor@skaarup-if.dk

Bogholder

Tina Krøis
bogholder@skaarup-if.dk

Badminton 

Ian Kristensen
naestformand@skaarup-if.dk

Bowling

Per Nellemann

22 97 35 05

bowling@skaarup-if.dk

Fodbold

Thomas Skovgaard Pedersen
22 40 50 40
fodbold@skaarup-if.dk 

Gymnastik

Lea Dyrehauge Larsen 
28833145
gym@skaarup-if.dk

Håndbold

Anne Foged
29 26 96 84 
haandbold@skaarup-if.dk

Svømning

Mette Bødker
42 83 20 99 
svoem@skaarup-if.dk 

Tennis

Ian Kristensen 

naestformand@skaarup-if.dk

Volleyball

Henrik Egebak

Egebak@cool.dk

Skårup fitness

Martin Vieler
26 75 27 94

fitness@skaarup-if.dk

Løbeklub

Lena Askholm
61 55 51 53

loeb@skaarup-if.dk

Bordtennis

Ruben Schytt-Nielsen
60866266

bordtennis@skaarup-if.dk

Støtterne
Arne “post”

arnej448@gmail.com

23 81 73 37

Nedenstående link af vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. januar 1993 – ændret den 26. august  2020.

Vedtægter

Referat fra SIF generalforsamlingen den 26. august 2020

Referat

Regnskab

Referat fra SIF Ordinær generalforsamling i SIF 25. marts 2019.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

Michael Bjørn valgt som dirigent, Ian Kristensen valgt som referent, Bo Isaksen og Arne Møller valgt som stemmetællere.

 1. Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretning.

Godkendt, Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden

Formandens beretning: Klik her:

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.
  Godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra Støtterne:

at der gives mulighed for enkelte afdelinger i SIF, at søge/arbejde sig til støtte i de enkelte afdelinger, hvis de ser en fordel ved dette.

Støtterne klemt med hjælp til oprydning, så afdelingen vil gerne give 20000 kr. til en afdeling for oprydning fra spillegilderne, der skal bruges ca. 5 personer á 30 min hver anden søndag i lige uger. Der var tilslutning til forslaget.

 1. Valg af:
  1. Formand: Arne Buch,                    modtager genvalg

Valgt

 1. FU medl: Rikke Lysbjerg,              modtager genvalg

          Valgt

 1. Kasserer: Dorthe Ullegaard,           afgår uden for tur, Michael Jensen indstilles

          Michael Jensen Valgt

 1. Håndbold: Anne Foged,                  modtager valg for 1 år

          Valgt

 1. Volley: Tom Christiansen,           modtager genvalg

          Valgt

 1. Løb: Lena Askholm,               modtager genvalg

          Valgt

 1. Tennis: Annette Dalmose,           modtager ikke genvalg

           Vakant, Lars Henriksen vil gerne være med i en gruppe som kan udvikle tennis

 1. Gymnastik: Sanne Andersen, modtager ikke genvalg

Peter Strandhauge valgt

 1. Valg af 1 revisorer og suppleant for denne.
  1. Revisor Claus Albjerg,                modtager genvalg
  2. Revisor Lars Rehr                      afgår uden for tur, Gunnar Nyholm indstill.
  3. Suppleant Bo Tune                        modtager valg

Alle tre valgt, Claus Albjerg for 2 år, Gunnar Nyholm valgt for 1 år, Bo Tune valgt for 2 år.

Årets SIF’er

Bo Isaksen, valgt for hans store indsats i årets løb

Dirigenten takke for god ro og orden

SIF HB onsdag d. 24.okt  kl.19-21

Deltagere: Arne Buch, Ian Kristensen, Rikke Rasmussen, Jørn Gissemann, Rasmus Grønborg, Anette Dalmose, Lena Askholm, Tom Christiansen, Flemming Krøis, Lasse Boldt, Martin Vieler, Sanne Andersen, Mette Bødker og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis, Michael Jensen.

Afbud: Jørn Gissemann, Lasse Boldt, Mette Bødker, Rasmus Grønborg, Annette, Anne Foged

                                    Referat af HB møde 24.okt. kl. (18)19-21

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.

Badminton: børnebadminton som aftalt er påbegyndt på onsdage fra kl. 16.30 – 18.00 med 2 engagerede trænere og der er et pænt fremmøde.
Svømning: God tilslutning og faste trænere. Dans bliver ikke til noget i år, men fra næste sæson håber vi at gymnastik vil overtage!
Bordtennis: Vi vil rigtig gerne købe en “bordtennis robot” til brug ved ungdomstræning og 60+ holdet. Pris 7.695,- Jeg har skrevet beløbet på under anskaffelser men går ud fra at det skal godkendes af HB eller andre.
Fodbold. Ungdom er der fremgang. Spillere der tidligere gik til SfB er kommet retur. Senior kører som det plejer. Casanova lukker deres turnering. I stedet begynder de i OB70. Fodbold mangler en træner til serie 3 til kommende sæson.
Volley. Kommet godt i gang. Lykkes at få gang i det sociale samvær med fællesspisning 1 gang om måneden. To der deltager i DGI turneringen. Fået nye bolde. Afd søger midler på 30.000 kr i fælles pulje hos DIF/DGI til indkøb af acu spike.
Løb. Med efterårskulden er der kommet gang i fællesløbet igen. 4.nov er der maraton. Kunne kombineres med brunch søndag formiddag.
Gymnastik. Startet godt op. Kunne godt bruge flere medlemmer. Der er fællestræning med de andre afdelinger fra andre foreninger i lokalområdet.
Fitness. Har fået nyt gulv ved vægtene. Haft hovedrengøring vha medlemmerne. 270 medlemmer pt. 3 yogahold og 30 seniorfitnisser.1.hjælps kursus d. 3.nov i lok.1. Kurset er åbent for alle i SIF.    
Kort fra kontoret

  1. Økonomi (blev henført til budget pkt.)
  2. Aflevering af faktura med underskrift og konto nr. Konto nr plan udsendes til alle fmd.
 • Sponsor/erhvervsklub
  Det går godt med sponsorarbejdet. Det første arrangement for Erhvervsklubben blev afviklet på Vejstrup Efterskole tirsdag d. 23.okt. Fri Bikeshop og Franks Busser er på vej ind i klubben. Programmet er fastlagt med koncert Lars Lilholt, Basketkamp, Besøg hos Nybolig, Håndboldkamp i GOG samt oplæg fra Thorsten Laen.
  Betalingen vil fremover være forudbetaling. Priserne er reguleret op på stadion og halskilte til 1000kr pr løbende meter. Rabat ved flere skilte.
  OK aftalen ligger hos Basse med hjælp fra Michael.
  Vi opprioriterer samarbejdet med SEF omkring supportenergi aftalen.
 1. Til debat
  1. Budget 2019 – herunder større ønsker fra afdelinger/SIF på anskaffelser/investeringer i fremtiden. Regnskabet til dato blev også gennemgået. Samlet ligger vi med et overskud på små 300.000 kr., men der mangler afregning af halårlig lokale/hallejer, trænergodtgørelser samt periodisering af indbetalt kontingent for 1.halvår 2019. I kontingenter er der kommet 63.000 kr mere ind, hvilket i runde tal svarer til den manglende periodisering. Der mangler indbetaling fra Hovedsponsorer og der er et faldende indbetaling fra Erhvervsklub. De enkelte afdelinger ligger for de fleste med et overskud, hvilket er super flot. Vi har en egenkapital i banken på ca 1,4 mill kr.
   1. Budget ønsker til drøftelse i FU
    1. Fælles elektronisk nøglesystem til døre og hængelåse.
    2. Lys på højen til fodbold
    3. Basket kurve på multibane
    4. Renovering af multibanen
    5. Stadion ur
   2. Trænerspiren – praktik i de enkelte afdelinger på relevante hold. Fmd bliver kontaktet af Aske Koldegaard.
   3. Jubilæum 2020. Rikke fremlagde en overordnet plan for jubilæet. Det skal foregå i 1 uge i juni måned 2020. Indspil fra alle afdelinger er meget velkommen. Gerne noget som involverer hele lokalsamfundet, hvor SIF er synlig med sine historiske, nuværende og muligvis kommende aktiviteter.
 2. Til beslutning
  1. Budget 2019
   1. Godkendt med overført 20.000 kr i stadionskilte til fodbold senior – ellers som forelagt.
  2. Løst og fast
   1. Nyt fra SKI/cafe. Gulvet er blevet lakeret. Der er oprettet et Vedlige hold der mødes hver torsdag kl.9-12 og vedligeholder bygningerne mm. Der er opsat en kaffeautomat i cafeen til mob.pay/kontant. De nye piger er kommet godt i gang i cafeen. Større arrangementer meldes ind i god tid til Bo, så der kan påsættes bemanding i cafeen.
   2. Sporten kommer på besøg i cafeen med sin kollektion torsdag d. 25.okt kl.17-20.
 3. Årshjul https://create.plandisc.com/6eOQK5n

 

SIF HB mandag d. 15.jan. kl.19-21

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Rasmus Grønborg, Anette Dalmose, Lena Askholm, Jacob Foged, Flemming Krøis, Lasse Boldt, Martin Vieler, Sanne Andersen, Mette Bødker, Lars Buch, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud: Jørn Gissemann, Jacob Foged, Ian Kristensen, Gunnar Nyholm, Rasmus Grønborg, Lena Askholm.

                                    Referat af HB møde 15.januar kl.19-21

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Det er sjovt og en god energi i hallen. 60+ kører godt med ca 22 pers. God træningstur til til BTEX butik i Århus.
   Håndbold i serie to. Damehold startet med selvtræning om tirsdagen.
   Fodbold senior. Gymholdet stopper. Starter op i februar med 2 seriehold, casasnova og master hold samt fitnesspiger. Arbejder på at få lys på højen.
   Fodbold ungdom. Fra U6 til U16 minus 12+15 repræsenteret.
   Svømning. Det går fint. Dans for to er startet med 10 par. Det er for lidt, så det er sidste gang.
   Fitness er der 270 betalende medlemmer. 3 yogahold, seniorfitness med 28. Renoveret løbebåndene.
   Tennis. Håber der er nogle der vil gå ind i tennis. Der nedsættes en gruppe med Arne, Bo og Annette. Annette indkalder.
   Støtterne kører godt.
  2. Kort fra kontoret
   1. Økonomi Dorthe. Der venter et flot resultat.
   2. Takkebrev fra Basse fra deres guldbryllup.
 1. Til debat
  1. Generalforsamling 19.marts – valg
   Volley (kandidat), Svømning (Mette), Fitness (Martin), Bordtennis (Rasmus ?), Næstfmd (Ian ?), Kasserer (Dorthe), Medlem af FU (Gunnar ?) Håndbold (Lars stopper i utide – kandidat).
  2. Årets SIF’er
   Der nedskrives et regelsæt omkring valg af Årets SIF’er. Udkast til kommende HB møde.
  3. Fest med Johnny Logan 26.okt 2018?? Bør ikke ligge så tæt på Folkefesten. For risikofyldt. SIF afslår tilbuddet.

Evaluering og udviklingsmøde med Folkefestgruppen i februar. Bo inviterer.

 1. Til beslutning
  1. Beklædning Ian. Der hensættes 50.000 kr. fra regnskabet i 2017 til indkøb af tøj i 2018. Antal fra de enkelte afdelinger meldes ind til Ian senest d.1.februar.
 2. Løst og fast
  1. Bemanding til Kandis
   Som det plejer. Oprydning volley, gymnastik, løb, fitness. Kandis d.11.maj.
  2. Flemming er blevet spurgt ang bemanding af cafeen. Til stævner kan cafeen bemandes af frivillige fra de involverede afdelinger.
  3. Næste møde punkt: Fast punkt på kommende møder omkring Jubilæumsfesten. Hvad vil de enkelte afdelinger byde ind med??
  4. ESport- hvad sker der? Vi skal have personer der brænder for ideen, inden det startes op.
  5. Sporten sponsorat. Aftalen skal fornys. Michael og Bo tager den videre.
  6. Indsamling af idrætstøj til unge i Uganda. Lasse koordinerer på vegne af Kasper
  7. Arbejdsdag i feb/marts. Maling af omklædning.
  8. Herreomklædning i gl omklædning er udsugning repareret. Luk vinduerne.
  9. Sluk lyset i hallen når man forlader rummet. Der er to kontakter (1+2) hvor lyset slukkes.
 3. Årshjul https://create.plandisc.com/6eOQK5n

Referat af HB møde 6.nov kl.19-21

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Rasmus Grønborg, Anette Dalmose, Lena Askholm, Jacob Foged, Flemming Krøis, Lasse Boldt, Martin Vieler, Sanne Andersen, Mette Bødker, Lars Buch, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Michael Jensen vil fremover gerne stå som sponsoransvarlig samt for erhvervsklubben.
   Håndbold. 1 hold tilmeldt i serie 3. Træner ikke så godt. Vundet de første kampe. Fleksibel mht at rykke træningstiderne tirsdag tilfordel for crossfit.
   Åbne op for et hold for damefodbold på indoorbike. Åbner op for at 14 årige som føl i ledsagelse med en voksen, kan blive medlem. Fået 5 nye cykler. Det går planmæssigt, mange medlemmer. 240 medlemmer ca.
   Fodbold. 31 damefodbold der har betalt kontingent – super flot af Jan Henriksen. Fodbold er gået indendørs med ungdom. Fodbold arbejder med at få lys på højen. Et økonomisk overslag ligger på 70-80.000 kr. Kommunen vil evt betale halvdelen. På sigt er der ønske om en kunststofbane. 4 seniorhold i 2018. U12 pigerne vil gerne til Holland til en turnering, hvilket der arbejdes på. Økonomisk forventer begge afdelinger at gå i 0.
   Svømning. Ikke noget nyt. Godt med medlemmer.
   Løb. Har afholdt et marathon, ½ marathon, 10 km med 62 deltagere i alt. Et flot arrangement med glade deltagere.
   Badminton. Der er flere der ønsker mandage fremfor onsdage. Børnebadminton kører med Søren Hansen i spidsen.
   Støtterne. Kører fint med et forventet overskud på ca 90.000 kr, hvilket er rigtig flot.
   Tennis. Flot opstart men bl.a pga. en dårlig sommer er der ikke spillet mange kampe på banerne. Skumtennis i hallen er en mulighed om tirsdag eller torsdag.
   Volley. Det kører fint.
   Gymnastik. Det går fint.
   Folkefesten. 240 deltagere. Det gik fint med en god omsætning. Det giver et overskud på 21.835 kr. eksklusiv Coda. Overskuddet går ubeskåret til ungdomsarbejdet i SIF.
   Oprydning efter festen skal måske rykkes til senere pga løbeturen. Det skal måske gå på omgang mellem afdelingerne.
   Bordtennis. Prøver at få gang i bordtennis for ungdom. Har indrykket annoncer. Bordtennis for 60+ er der 17 deltagere pt. Der er sat en max på 20 deltagere.
  2. Kort fra kontoret
   1. Aflevering af godtgørelser og udlæg.
    Husk aflevering til Tina
   2. DM i foreningsudvikling.
    Vi blev en flot nr 2 ved DM i Ollerup. Nu handler det om at fastholde udviklingen af foreningen.
  3. Til debat
   1. forretningsmodel, frivillighedsprincipper mm
    1. SIF slogan til veste/jakke/t-shirts
   2. Budgetter 2018 (bilag vedlagt)
   3. Indkomne punkter: Overførsel af f.eks. kr. 30.000 fra SIF-Støtter til SKI. Beløbet skal gå til:
    1. I vilkårlig rækkefølge nævnes. kr.
    2. Cykelstativer ca. 25 stk. 6.ooo
 • 1 ny dør omklædning 1 4.000
 1. 1 ny dør hal – depot Banko 4.000
 2. 2 brusere i herre omklædning 8.000
 3. 10 trådkurve i hallen til affald 3.000
 • 2 affaldsspande foyer + 1. sal                       
 • 5 hætter over toiletter i hallen 2.000
 1. tagrende rep. Over støvlevask 1.000
 2. ventilation/udsugning i fodboldomklædning ??
 3. installation af ny ovn (el-vand) 5.000

  Beløbet overføres som et ”lån” til SKI.
  Derudover ønskes buskene ryddet ved klubhuset, så løbeklubben kan opstille bænk og udstrækningsredskab.

 1. Til beslutning
  1. Indstilling til beslutning:
   1. at vi indkøber veste/jakke med logo og slogan til ledere – bestyrelsesformand, trænere, fmd, bestyrelsesmedlemmer?
   2. T-shirt med logo og slogan til samtlige frivillige i bred forstand.

Som princip indhentes tilbud fra minimum 2 leverandører.

 1. Løst og fast
  1. Michael Jensen introducerede sig selv. Spillet fodbold i SIF i 14 år. Bor i Svendborg. Har arrangeret fodboldtur for SuperMaster gennem de seneste 9 år til udlandet. Hjælper med at opkræve kontingenter. Salgschef i PostDk, Salg i Codan.
  2. SIF fylder 100 år i 2020. Opfordring til at alle afdelinger bidrager med et eller flere arrangementer den weekend det skal foregå (gerne i juni eller august 2020). Oldboys landsholdet i fodbold bestemmer lidt datoen. Verdensholdet i gym, Tausen i tennis, beachlandsholdet, de bolchestribede, fitness/indoorbike/konvention .
 2. Årshjul https://create.plandisc.com/6eOQK5n

Referat
SIF Hovedbestyrelsesmøde nr. 2.

Dagsorden til HB møde 28.aug kl.17-19

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Rasmus Grønborg, Anette Dalmose, Lena Askholm, Jacob Foged, Flemming Krøis, Lasse Boldt, Martin Vieler, Sanne Andersen, Mette Bødker, Lars Buch, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud:  Lasse Bolt, Flemming Krøis, Lars Buch

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   3 senior herrehold, hvoraf det ene er Sydfynsalliancen. Damesenior er omkring de 30 personer med 26 til træning, anført af Jan Henriksen og Ole Houborg. Dertil casanova og supermaster holdene. God tilslutning til arbejdet med op/nedtagning af telte til Gamle Torvedag i Svendborg.

Ungdom kører også fint. Der er startet et U5-6 hold op, så fødekæden er intakt.
Stort ønske om at få lys i masterne på højen, men tvivlsomt om kommunen vil bevilge det – måske SIF kunne træde til. Det skal måske også tages op på sigt med anlæggelsen af en kunstgræsbane.
Badminton er startet op som de plejer med de samme tider. Der starter ungdomsbadminton op med Søren Hansen som træner samt en Hans Christian fra Vejstrup.
Håndbold får tirsdag som træningstid fra kl.18.30-20. De vil gerne træne sammen med ungdomsklubben. De er ved at samle et seniorhold og arbejder på at få et udvalg op at stå.
Gymnastik. Klar til opstart. Flere nye instruktører har meldt sig – super dejligt.
Fitness. Indkøb af 5 nye cykler til indoor bike. Opgradere udstyret så det kan holde i flere år frem. 225 medlemmer ca pt, men forventer en stigning hen over efteråret. Tingene kører godt.
Løb. Stille sommerperiode. Danmarksmester i Ultraløb – 24 timers løb. Planlægger løb d 5.nov med ½ og hel maraton.
Støtterne. Overskud på 7.850 kr Himmelfartsspillegilde til støtte til SKI – Slut efter i år. Forventer 80.000 kr i år i overskud. Bodil og Karin stopper i cafeen 24.sept. vi skal finde afløsere. Arne stopper i støtterne til generalforsamlingen.
Volley. Kidsvolley er netop startet op.
Bordtennis. Starter op med ungdomstræning med Niels og Andreas og Erik kører træningen. Sagt ja til 60+ bordtennis. Åben hus onsdag uge 37. Fået tilgang af et par nye gode spillere.
Svømning. Starter i uge 36. Ligner sig selv.
SKI. Budgettet kører nogenlunde rundt i det daglige. Vi arbejder på at få øget indtjeningen med større arrangementer: Sundhedsmesse aug/sept, Koncert med Folkeklubben forår og Foredragsarrangementer.
Spillegilde borgerforeningen om fredagen giver 300 kr i underskud for SKI hver gang det afholdes. Der skal skabes en forståelse for SKIs økonomiske situation ved de kommende arrangementer, så den folkelige opbakning forbliver intakt.

 1. Kort fra kontoret
  1. Halvårsregnskab. Generelt ser regnskabet fornuftigt ud. De enkelte afdelinger fik deres hovedtal udleveret.
  2. Aflevering af godtgørelser og udlæg
 • DM i foreningsudvikling
  Vi afslutter projektet 1.sept. Afsluttende seminar i Ollerup 30.sept.
  De mange projekter kører videre fremadrettet. Projektet har sat gang i en proces som fremadrettet skal holde SIF på tæerne.
 1. Lys på multibane. Vi har fået 30.000 kr. fra Fynske Bank fonden til lys på begge multibaner.
 2. Bevilget ekstra tilskud til fitness til indkøb af 5 nye cykler og 2 løbebånd.
 1. Til debat
  1. Frivillighed, godtgørelse, lederpakke, hjælpere. Livlig debat som fortsætter på kommen HB møde.
  2. SIF jubilæum 2020. Opfordrer til, at formændene i de enkelte afdelinger finder nogle engagerede personer, der ønsker at deltage i en arrangementskomité, der skal foreslå og fastlægge events til fejring af SIF 100 års fødselsdag. Det kunne være et arrangement der strækker sig over en hel uge, hvor de enkelte afdelinger arrangerer forskellige events.
 2. Til beslutning
  1. Timerne forbliver uændret ift sidste år. Håndbold får tiden 18.30-20 tirsdage, sammen med ungdomsklubben.
 3. Løst og fast
 4. Årshjul https://create.plandisc.com/6eOQK5n

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling i SIF 27.marts 2017.

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  Michael Bjørn blev valgt som dirigent. Tom og Mette som stemmetæller
  små 50 deltagere til generalforsamlingen. Bo som referent.
 2. Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretning. Arne Buch

  Formandens beretning

Medlemstal:

2016: 483 under 12 år, 89 mellem 13-18 år, 29 mellem 19-24 år, 350 mellem 25-59 år og 69 over 60 år.

2015: 461 under 12 år, 135 mellem 13-18 år, 56 mellem 19-24 år, 257 mellem 25-59 år og 68 over 60 år.

Samlet en fremgang fra 1025 til 1067 medlemmer eller 42 personer.

12 idrætsafdelinger når vi tæller dans for 2 og beachvolley med.

Vi omsætter for 1,7 mill kr.

Vi er ca. 80-100 trænere/ledere

Til vores største enkelt arrangement Kandis, er vi mere end 70 frivillige

Fra de enkelte afdelinger:

Håndbold er blevet fornyet og forynget – spiller i serie 2 og betaler kontingent.

Fodbold senior giver økonomisk overskud, hvilket er første gang i mands minde.
4 seniorhold, men især serie 4 holdet med unge fra gymnasiet har bibragt klubben rigtig meget – flere til træning -> bedre træning. Fodboldfitness er der kommet flere til hen over vinteren, så der i 2017 måske vil være basis for tilmelding til turnering. Casanova endte midt i rækken, mens Masters endte i den tunge ende, hvilket passer meget godt til deres kampvægt.

Fodbold ungdom. Hold i de fleste rækker. Har stor fokus på at holde de unge spillere i klubben, så de kan blive seniorspillere. Håber at kunne tilføre seniorafdelingen i 2017 med et ekstra seniorhold. Afvikler Fodboldskole med stor succes. Har mange små arrangementer i cafeen med FIFa spil, spisning eller bare hygge aftener.

Svømning. Samme stabile medlemstal. Gode trænere og en enkelt ny under oplæring.

Dans for 2. Startet op i 2016 med max antal på 21 par. Stor succes. Vi kan afsløre at der her i 2017 har været 17 par og igen en stor succes.

Tennis. Tilbudt familietennis i 2016. En mulighed for en familie for 1000 kr at spille al den tennis de orkede. Tennis vil så gerne have flere medlemmer. Kom og prøv. Ketcher og bolde stilles til rådighed.

Badminton. Motionsbadminton deler hallen med bordtennis – hvilket fungerer rigtig godt. Der er plads til flere spillere i fremtiden. I starten af 2017 har vi startet børnebadminton op med rimelig stor tilslutning. Det kører parallelt med Kidsvolley og Tweenklub.

Sammen med tennis, badminton og bordtennis er det tre idrætter SIF vil have stor fokus på i den kommende sæson og forsøge at booste til flere medlemmer.

Fitness. Meget stor afdeling i SIF. Ca 260 medlemmer og heraf er de 30 seniorer. Rigtig mange aktiviteter som yoga, indoor bike, mave/balder/lår, cross gym og seniorfitness.

Gymnastik. Afdelingen er vokset i medlemstal i 2016 til små 200 medlemmer. Hold fra babyhold til herrehold over diverse drenge og pigehold. Flot opvisning i lørdags med egne hold og gæstehold fra 3 andre foreninger.

Roadrunners. Løber stabilt to gange ugentligt samt deltager i løbenetværket Samløb på Sydfyn. Medlemmerne deltager i rigtig mange løb rundt i hele verden fra New York, Barcelona, Kbh til De tre broer, Strynø og Lillebælt. I november afviklede klubben et marathon i Skårup med 50 deltagende, hvor en af klubbens venner skulle løbe sit marathon nr 300. Det vil de forsøge at gentage i 2017.

Bordtennis. Deltager i serie 1 og serie 3 og klarer sig ok. Afdelingens ønske er at starte en ungdomsafdeling op igen. Og det ser ud til at skulle lykkes i 2017. Niels Janus som startede bordtennis op i 2012 trækker sig som formand og vil hellige sig ungdomsarbejdet.

Volleyball. Kidsvolley kører stabilt med mange spillere. Træner sammen med tweenklubben og badminton i hallen. Spillerne klarer sig flot ved stævnerne. Senior består udelukkende af motionsspillere, som til gengæld er voksende i antal. Har haft 3 senior hold ude til stævne på samme tid. I 2016 er der kommet en del unge spillere til klubben. Bedstevolley kører også stabilt med træning samtidig med Tweenklubben.


Nytårskur
: I 2016 havde vi et meget fint deltagerantal på de godt 60 frivillige til nytårskur. På sidste generalforsamling blev det ytret, at deltagerne til festen godt kunne betale for drikkevarer om aftenen. Derfor er Nytårskuren 2017 blevet afviklet efter det princip. At deltagerne selv betalte drikkevarer efter maden. Igen i 2017 var nytårskuren en succes med ca 70 deltagere.

Hvad kommer der til at ske i 2017?

DM i foreningsudvikling. Et foreningsudviklingsprojekt som vi kører i samarbejde med DGI. Ian vil fortælle mere om dette senere på aftenen.

Skårup Erhvervsklub skal have en brush-up. Vi vil relancere hele konceptet i foråret 2017.

www.skaarup-if.dk Hjemmesiden får et ansigtsløft.

Vi vil opsætte lys på multibanerne, så de også kan bruges om aftenen. Især i de milde vintre vil der være søgning til banerne – til eksempel fra ungdomsklubben.

Tak til medlemmer, trænere, ledere, frivillige, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for et fremragende 2016.

Spørgsmål fra salen:
Nedgang i årg 13-24 årige. Er det noget man vil gøre noget ved i SIF i fremtiden? Arne svarer, at ja det er noget vi vil tage op, så vi evt tilbyder andre aktiviteter end det gængse holdsport. Vi kan sikkert ikke ændre den generelle tendens.
Beretningen enstemmigt godkendt.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab. Dorthe Ullegaard
  Årets resultat viser et overskud på 258.000 kr. SIF har en egenkapital på 950.000 kr. Der er ryddet fuldstændigt op i regnskabet, så gamle tilgodehavender, både internt og eksternt, er afskrevet og gældsposter til skat på skat og moms er betalt/udlignet. Ligeledes er der foretaget en stringent periodisering med kontingenter og nye tilgodehavender er inddrevet til 2017. Et meget flot regnskab for koncernen SIF.
  Spørgsmål til regnskabet: Er der kommet kontingent ind på håndbold? Svar: Ja kontingent i håndbold er kommet ind, men der er ikke mange medlemmer i afdelingen. Enkelte har betalt kontingent i en anden afd ved en fejl.
  Spørgsmål: Mener Folkefesten har givet et større overskud end regnskabet viser?
  Svar: Regnskabet er korrekt, men under Folkefesten er der indkøbt lyskæder som er konteret under Folkefesten samt der er noget gl.gæld fra 2015, der er betalt i 2016 regnskabet. Fraregnes disse beløb, giver festen et overskud på godt 11.000 kr.
  Det ville være rart at kunne se hver enkelt afdelings regnskaber, men for overskuelighedens skyld fastholder vi det samlede billede på generalforsamling. De enkelte formænd og afdelinger, vil altid kunne finde deres respektive regnskaber på conventus. Vi kunne overveje at tilføje en oversigt i noter over de enkelte afdelingers resultater.
  Enstemmigt vedtaget.

  Årets SIF’er
  Per Henriksen blev udnævnt som årets SIF’er.
  Bjarne Christiansen fra DBU Fyn overrakte sølvnål til Basse.

 2. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 3. Valg af:
 1. Arne Buch (modtager genvalg) – valgt
 2. Tennis: Annette Dalmose (modtager genvalg) – valgt
 3. Volleyball: Jacob Foged (modtager genvalg) – valgt
 4. Gymnastik: Sanne Andersen (modtager genvalg) – valgt
 5. Løb: Michael Jensen (modtager ikke genvalg) – Lena Askholm valgt
 6. Håndbold: Klaus Mouritzen. (modtager ikke genvalg) – Lars Buch valgt
 7. Bordtennis: Niels Janus. (modtager ikke genvalg)* – Rasmus Grønborg valgt
 8. Fitness: Bodil Larsen. (modtager ikke genvalg)* Martin Vieler valgt
 9. En repræsentant til forretningsudvalget* HB indstiller Ian Kristensen. Valgt.
 1. Valg af 1 revisorer og suppleant for denne.
 1. Claus Albjerg (modtager genvalg) Valgt
 2. Jan Viuf (modtager genvalg) Valgt
 1. Eventuelt. DM i Foreningsudvikling Ian Kristensen
  SIF er tilmeldt DM i Foreningsudvikling i DGI. I gruppen sidder Mette, Rikke, Ian, Bo samt en konsulent fra DGI. Hovedformålet for gruppen er, at øge kendskabsgraden og øge antallet af trænere/ledere til SIF i lokalområdet. Vi forsøger at få Skårup skole til at indgå samarbejde med DGI omkring Trænerspiren, hvor store elever fra skolen skal uddannes som trænere og bruge SIF som uddannelseslokation, hvor de unge træner tweenklubbørn, kidsvolley, børnebadminton, bordtennis, fodbold og andre af SIFs idrætter. På sigt er håbet, at de unge med denne uddannelse vil fortsætte i SIF som trænere for hold i vores eksisterende idrætter eller nye. Vi har lavet Åben hal ifm bruncharrangementer. Vi har lavet Brætspil arrangementer ifm Spis sammen og vil i april lave en Brætspil aften ifm FredagsPubben kombineret med lidt tapas. Vi vil arrangere et LaanParty i hallen for unge spilleglade mennesker over en weekend. Vi vil gerne introducere floorball som ny idræt til den kommende sæson. Ellers vil vi gerne opfordre medlemmer og andre i byen til at komme med ideer til nye tiltag eller arrangementer der kan komme os alle sammen til gavn.
  Arne Buch sluttede generalforsamlingen med at sige:
  Tak til SKI –  for et godt samarbejde.
  Tak til Støtterne for et flot bidrag til foreningen
  Tak til sponsorerne for deres økonomiske bidrag

  Tak til trænere, ledere og frivillige for deres store engagement.
  Tak til administrationen Tina og Bo
  Tak til bestyrelseskolleger
  Tak til Klaus for hans arbejde i håndbold
  Tak til Michael Jensen, som har været med fra starten i roadrunners.
  Tak til Niels Janus for opstarten af bordtennis
  Tak til Bodil Møller Larsen for arbejdet i fitness.
  Tak til Michael Bjørn som dirigent.

*Vælges for en et årig periode

 

Referat  SIF Hovedbestyrelsesmøde nr. 4

 1. 1.feb.2017 kl.19.00 – 21 i mødelok.tween

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Niels Janus, Anette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Andreas Hviid, Lasse Boldt, Bodil Larsen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud: Jørn Gissemann, Andreas Hviid, Klaus Mouritzen

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Svømning: Kører godt. 2 træner. Open water kursus ønsker en af trænerne at komme på. Arbejder på at få en vinterbadebro og sauna.
   Bordtennis: Rasmus Grønborg overtager formandsposten. Janus vil prøve at kaste sig over ungdomsarbejdet og så tager Rasmus senior og resten af foreningsarbejdet. Stort engagement af de aktive spillere.
   Løbeklubben. 14 medlemmer Lena er ny formand. Startet et nybegynder hold her i januar med 9-10 stk. Håber det kan få nye medlemmer ind i klubben. I november arrangerede vi et maratonløb med stor tilslutning og tilbagemeldingen var meget positiv. Vil prøve at arrangere det igen til efteråret. 
   Gymnastik: Medlemstallet er på vej op! Ikke så meget nyt. Herreholdet kører fremragende med omkring 30. Vi er en breddeklub.
   Ingen sommerskole i 2017, men vi arrangerer stævner sammen med andre foreninger for at skabe netværk.
   Fodbold senior: Starter på lørdag d. 4 feb. med efterfølgende suppe. Tilsagn om at der kommer nye folk til, men det afventer vi. Super Master, cassanova, serie 3, serie 4 og til sommer kommer efterskoleelever tilbage og danner hold.
   Fodbold ungdom: Det ser ud som det plejer. Vi mangler hold i de helt små U5-6, hvor vi mangler trænere. Skal arrangere et Åben hal arrangement i samarbejde med Brunch. 
   Støtterne: Kører godt. Mellem 60-80.000 kr i overskud. Ønsker hjælp til opstilling af borde. Kandis er der forudbestilt 607 billetter. D 26.maj er festen. 
   Fitness: 236 betalende medlemmer og 31 seniormedlemmer. Crossfit i hallen. Babyfitness. Mave, balle lår tilbud på 10-25 stk. Yoga med 3 hold med en lang venteliste. Indoor bike med et begynderhold er startet om søndagen. 
   Tennis: Håber der er nye der vil gå ind i tennis og spille tennis. Vil opfordre familier at tilmelde sig igen i 2017 til en rimelig pris.
   SKI: Der er kommet mange nye arrangementer med brunch, mad og musik, spis sammen.
  2. Nytårskur 4.februar. 70 tilmeldte.
  3. Årsregnskab (Dorte)
   Økonomi 2016 (jeg forventer vi kan fremlægge årets regnskab på mødet)
   Regnskabet 2016 er lukket. Det udviser et overskud på 258.000 kr.
 1. Til debat 
  Hjemmeside – forslag til ny struktur, opsætning og måske indhold. (Bo).
  Den nuværende hjemmeside får ny forside, hvor de rullende billeder/ikoner fjernes til fordel for et billede af SKI. Der kommer 6 store felter på forsiden med arrangementer, tween og udlejning. Hjemmesidens primære brug er til kontingentbetaling – det gøres lettere tilgængeligt. Hjemmesiden gøres mobilvenlig.
 2. Til beslutning
  Forberedelse til generalforsamling 27.marts
 3. Løst og fast. Beslutning om belysning på Multibane på marts møde.
  1. Input fra formændene til Arne. Deadline med input på ½-1 side til d. 1.marts.til Bo Isaksen
  2. Valg . Michael eller Maria dirigent. Oversigt over afgang, tilgang og fmd på valg.
  3. Årets SIF’er blev drøftet. Besluttes på kommende møde.
  4. Emner til ”Indkomne forslag” DM i foreningsudvikling fremlægger de overordnede planer og ideer på generalforsamlingen.
  5. Andet. Viasat Yousee abn. Til TV i cafe, så der kommer mere liv i cafeen. Prisen pr år bliver 15.000 kr. i afgift til coda for TV3 sport 1+2 . Dertil kommer udgiften til udbyder f.eks YouSee.
 1. Årshjul.

På valg til kommende generalforsamling er:

Formand: Arne Buch (villig til genvalg)

Volley: Jacob Foged

Tennis: Annette Dalmose (villig til genvalg)

Gymnastik: Sanne Andersen (villig til genvalg)

Håndbold: Klaus Mouritzen

Løb: Michael Jensen (emne: Lena Askholm)

På valg uden for tur: (vælges for 1 år)

Bordtennis. Niels Janus (emne: Rasmus Grønborg)

Fitness: Bodil M Larsen (emne: Martin Vieler)

Referat
SIF Hovedbestyrelsesmøde nr. 3. 

 1. 22.nov.2016 kl.16 – 18 i mødelok 1 i SKI.

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Niels Janus, Annette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Andreas Hviid, Lasse Boldt, Bodil Larsen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen. Rikke Lysbjerg deltager fra Udviklingsgruppen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud: Andreas, Annette, Michael, Jørn, Niels.

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort fra fmd og Næstfmd
   Møder i FU og kigget på økonomi – det kører fornuftigt. Snakket om konsulentens rolle og det fremtidige arbejde, hvor den oprindelige funktion skal findes frem igen. Vi kigger på delområder i stedet for hele SIF, hvor vi evt. skal kigge på hvordan vi kan booste afdelingerne.
  2. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Svømning: Det kører godt. Dans for 2 er der 10 par tilmeldt , plads til 21 par. 
   Håndbold. Vi er startet fra 0. Det er gamliholdet der kører videre med et gennemsnitsalder på 18. Ca 10 spillere omkring holdet. Der kræves kontingenter op – fokusområde. De er engagerede. De ligger til oprykning. Bo opkræver kontingent. 600 kr. i denne sæson.
   Støtterne. Et godt år. I runde tal 86.000 kr i overskud. 
   Fitness. Kører med knap 200 medlemmer + senior 3 yoga hold, crossfit i hallen. Mave, balder, lår hold oprettet. Mange på venteliste til indoor bike. Ny fmd på kommende generalforsamling. Nyt medlem Thomas Kull.
   Fodbold. Fremmødet har været godt efter serie 4 holdet startede. God træningsindsats. Sportsligt er det gået knap så godt. I kommende halvår skal serie 3 spille om at blive i rækken. Været udsat for hærværk på lysanlægget, men det er klaret nu.
   Casanova har lidt under mange skader. Supermaster kører godt. 
   Fodbold ung: Det kører ok. Kontingenter er kommet ind. Der bliver tilknyttet en målmandstræner i samarbejde med Oure Skolerne (gratis). 
   Skårup har ikke været til sommerfodbold i Vildbjerg Cup. I stedet deltaget ved andre stævner i Sønderjylland.
   Julestævnet er ikke kommet op i år. Der mangler tovholdere til opgaven. 
   Der nedsættes et reelt ungdomsudvalg i vinterpausen. 
   Gymnastik. Afd er vokset til ca 175 pers. Babygym i indoorbike lokalet er en succes med venteliste. Ingen er kommet på kursus i år, for at spare lidt på økonomien. Kurser refunderes tæt på 100% ved Svendborg kommune. Kursusfaktura plus kursusbevis indsendes til kommunen. 
   Dansepiger i spinning lokalet.
  3. Kort status økonomi
   Dorthe gennemgik de enkelte afd økonomi.
  4. Kort fra kontoret
 1. Kontingenter
 2. Aflevering af godtgørelser og udlæg
 1. Til debat
  1. Budgetter 2017
  2. DM i foreningsudvikling (Ian)
 1. Herunder gruppearbejde med udgangspkt. i vedlagte spørgsmål. DM gruppen samler op og laver indstilling til DGI.
 1. Borgermøde. Flere emner blev taget op, bl.a. vinterbadning. Efterfølgende borgermøde med 143 fremmødte og god debat ved bordene.
 2. Belysning på multibaner, se foreløbigt tilbud. Vi afventer flere tilbud, men realistisk skal vi bare sætte i gang.
 3. Til beslutning
  1.  Ingen punkter
  2. Løst og fast

Årshjul vedlagt

Efter mødet, deltager vi i Spis Sammen med Skårup gryde på menuen samt et Borgermøde med Svendborg kommune fra kl.18-21. 

Referat
SIF Hovedbestyrelsesmøde nr. 2. 

 1. 1.sept.2016 kl.19.00 – 21 i mødelok 1 i SKI.

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Niels Janus, Anette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Andreas Hviid, Lasse Boldt, Bodil Larsen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud: Niels Janus, Klaus Mouritzen.

Fraværende: Gunnar Nyholm, Sanne Andersen, Anette Dalmose, Andreas Hviid.

Dagsorden:

 1. 1.   Til Orientering
  1. a.    Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Fitness. Eftersæsonen er startet op igen med fulde hold, bl.a 3 yogahold og med gode instruktører. 
   Bo skriver rundt på conventus ang medlem af DBU
   Badminton. Sæson er gået i gang.
   Støtterne. Godt 100 deltagere hver anden søndag. Det går godt. Forventet 60-80.000 kr i overskud.
   Løb. Det løber godt. To til marathon på Strynø og to til New York til marathon. Carsten Friis ultraløber, han ligger i toppen af DK. 
   Svømning. Starter på tirsdag med samme tendens som tidligere. 
   Fodbold. Ungdom. U15 pigehold har trukket sig, der var ikke opbakning. Ellers ser det godt ud. Kontingent er næsten kommet. Ca. 150-160 medlemmer. Senior. Startet ekstrahold op i serie 4. De kommer primært fra gymnasiet. Der kommer ca 30 til træning om tirsdagen. Alle på holdet har betalt kontingent. Det er super dejligt. Casanova mangler folk da der er mange skader. Supermaster kører også. 
   Volleyball. Stille beachsæson. Motionister har spillet mere ligeledes ungdom. Er startet op indendørs med rimelig tilslutning. Oprettet en FB hvor andre klubber også kan tilmelde spillere til DGI turneringer. Dette for at give så mange som muligt mulighed for at spille.
   Bordtennis. Seniorafd sammebesætning som sidste år. Spiller mandag og onsdag. Ungdom. De to trænere er sprunget fra, så Niels står alene. Hvis der findes en makker opstartes hold. Niels ønsker at trække sig som fmd, hvor Rasmus Grønborg overtager posten allerede fra jul og frem til generalforsamlingen, hvor han skal vælges.
  2. b.    Kort fra kontoret/fmd/økonomi. Nyt lys i hallen. Ekstra port i hallen. Arbejdsdag fredag d.2.sept. Vi har fået tilbud hjem på udsugning i køkkenet over pølseristeren. Tween har faldende medlemstal, hvilket presser økonomien. Der kigges hele vejen rundt på produktet.
 2. 2.   Halvårsregnskab (Dorte)
  1. a.    Hver enkelt afdeling bør inden mødet, gå ind på conventus under regnskab og se sine egne tal. Hvis der er tal der ikke stemmer, så kontakt Bo, Tina eller Dorthe inden mødet. Dorthe gennemgik hovedtallene og det ser fornuftigt ud dd. Vi har fået ryddet op i de fleste gamle debet og kredit konti og regnskabet er opdateret. Banken er afstemt. Vi udarbejder et lille regnskab over de enkelte projekter/arrangementer efter ønske. 
 1. 3.   Til debat
  1. a.    Opfølgning på debatten sidst: Booste enkelte afdelinger i 2016 (Tennis, badminton og erhvervsklub)
   1) Tennis har fået flere medlemmer. Der er øget interesse om tennis. Bedre belægning på banerne. Det skal følges op til næste sæson.
   2) Badminton. Afholdt møde, men ikke det store input. Der skal oprettes en datinggruppe for enlige spillere. Der kontaktes mulige ungdomstrænere. 

3)   Erhvervsklubben skal holde møde i kommende uge om det fremadrettede arbejde. Arne og Bo laver et koncept omkring erhvervsklubben.

 1. 4.   Til beslutning
  1. a.    Fri kontingent til HB til egen idræt + en ekstra.
   1.                                          i.    HB medlemmer har ret til fri kontingent til 2 sportsgrene. Den ene sportsgren skal være den pågældende som HB medlemmet er formand for og den anden er efter frit valg. HB medlemmet melder ud halvårligt, hvilken idrætsgren vedkommende deltager i.
  2. b.    Markedsføring af SIF, herunder hjemmeside og Facebook
   1.                                          i.    Tiltag vi allerede har: Hjemmeside: www.skaarup-if.dk, Facebook: skårup idrætsforening og kulturcenter, Conventus: mail til medlemmer, Folder: Fælles for SKI og SIF, Banner: 2 Bannere ved indfaldsveje til Skårup og 2 ved hallen, A-skilte: 1 A-skilt ved Brugsen til fri afbenyttelse og 4 A-skilte i SKI til fri benyttelse, TV skærme: 2 TV skærme i alt: i Brugsen og i hallen, Folk og Fæ: Udkommer i Skårup og Vejstrup ca. 5-6 gange om året, Torvedag: En markedsføringsdag en gang årligt ved torvet ved Brugsen
   2.                                         ii.    Nye tiltag: Annonce i Lokalavisen til sæson opstart. Flyers lavet som postkort til husstandsomdeling efter behov, omdeles af hundeluftere og pensionister.
   3.                                        iii.    For at løfte hjemmesiden, foreslås, at Bo sender en mail til samtlige fmd om input til deres hjemmeside. Det kan være billeder fra stævner eller træninger, gode historier, ændringer i træningstider o.lign. Så sørger Bo for at tingene kommer på hjemmeside og evt på Facebook.
  3. c.    DM i foreningsudvikling (Ian)
   SIF er tilmeldt. Der 3 ressourcepers tilmeldt. Mette, Bo og Ian. Starter med en konference på Gerlev 24.sept. Gruppen (der må gerne være flere) skal samles og et idekatalog skal afleveres senest 1.nov til DGI Fyn. Ian er tovholder sammen med DGI/Anders. De ikke fremmødte må gerne melde sig ind i gruppen, ellers vil Ian finde 2-3 yngre forældre/medlemmer af SIF.
  4. d.   Årshjul (vedhæftet) 
 2. 5.   Løst og fast
  HB drøftede muligheden for at få hele eller dele af gymnastikafdelingen tilbage i Skåruphallen. HB opfordrer gymnastikudvalget til at drøfte dette på et internt møde.
  Gunnar laver skiltet til Årets SIF’er

Fakturaer på halskilte og erhvervsklub udsendes senest april 2017.

Ref. Bo Isaksen

 

Referat
SIF Hovedbestyrelsesmøde nr. 1. 

 1. 9.juni. 16 kl.19.00 – 21 i mødelok 1 i SKI.

Deltagere: Arne Buch, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Dorthe Ullegaard, Jørn Gissemann, Niels Janus, Anette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Andreas Hviid, Lasse Boldt, Bodil Larsen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen.

Selv valgt møde: Tina Krøis

Afbud: Klaus Mouritzen og Michael Jensen. Ikke mødt: Niels Janus

Dagsorden:

 1. 1.   Til Orientering
  1. a.    Kort status på 2 minutter fra hver afdeling.
   Badminton sommerferie. 
   Fitness: Fuld tryk på. 30 er meldt ud. Pt ca 180 medlemmer. Fin økonomi og godt udvalg.
   Gymnastik: Sommerskole i aug. Tilmeldingen kommer i løbet af ferien.
   Volley: Beach kører nu også med kids. Hegn sat op rundt om banen. 
   Tennis: Rep skuret. Der har været indbrud hvor ketcherne er stjålet. Træning om formiddagen er startet i det små. Davidsen står for det. Et par drenge er startet på 13-14 år. Søger flere. Tidspkt aftales efter ønske
   Svømning: Holder ferie. Hold oprettet til næste sæson. Trænerne fortsætter. 
   Fodbold: Ungdom 116 medlemmer. 15 har ikke betalt. 50 nye bolde indkøbt. 58 ud af 66 pladser er solgt i uge 28 til Fodboldskolen. Ro på afdelingen.
   Senior. Casanova og supermaster kører som det plejer. Senior serie 3 kunne godt være flere. Der meldes et hold mere til i serie 4/5 efter sommerferien. Et hold fra gymnasiet, der kalder sig Sydfynsalliancen.  
   Støtterne: Kører fornuftigt med et gennemsnit på 4.000 kr i overskud pr spil. Reklamebanko med et overskud på ca. 13.000 kr. Mangler tilbagemelding fra sponsorer og synes de mangler opbakning fra SIF og SKI s bestyrelse. 
   Kandis forløb rigtig godt. Med en enkelt strømafbrydelse pga for lidt strøm i gruppen. Der oprettes en gruppe mere. Kandis giver et overskud på knap 90.000 kr. 575 personer er skrevet op til næste års Kandis fest. Der bruges ca. 450-500 frivillige timer til arrangementet. Kommer artikel i Folk og Fæ i kommende nr.   
   Indbrud i kridtrummet græsslåmaskine stjålet.
  2. b.    Kort fra kontoret
   1.                                          i.    Regnskabsføring – retningslinjer fremover, herunder budgetter. Budgetterne skal tastes ind i conventus. På HB mødet i aug skal budgetterne og halvårsregnskabet fremlægges. Her indkaldes revisorerne også. 
   2.                                         ii.    Kontingenter. De medlemmer der har betalt kan ses i conventus. Der holdes møde med håndbold fmd omkring udsendelse af kontingenter for 20115/16. Dorte tager kontakt til Klaus.
   3.                                        iii.    Aflevering af godtgørelser og udlæg. Godtgørelsesark findes på hjemmesiden.
 1. 2.   Til debat
  1. a.    DM i foreningsudvikling (Ian). Det handler mere om udvikling af foreningen end et egentligt DM. Kørt siden 2011. De foreninger der har været med siger de har fået bedre styr på foreningen. Det er et projekt der virker samlende på især en flerstrenget forening. Se mere på www.dgi.dk/dm Et nyt forløb starter i september. 
   Kommentarer: Hvis vi kan finde interesserede ledere der vil være med, så fint. Det må gerne være resurse personer fra de enkelte afdelinger. Ian er tovholder på projektet.
  2. b.    Booste enkelte afdelinger i 2016 (Tennis, badminton og erhvervsklub)
   Tennis har brug for sparring – kommunikation – priser – kendskab til tennis – lokalkendskab – Olaf Søndberg. Forældre til de unge søges – måske vælge en klasse årg ud på skolen – info til lærere. Mail til medlemmerne i SIF, at tennis er åbent hver tirsdag kl 16-18. FB opslag. Tennisudvalg skal op at stå.  DGI kunne evt hjælpe. Udsende en mail via conventus, hvor der gøres opmærksom på priser, tider, indgang mv. Møde indkaldes d. 16.juni kl.17. (Annette, Bo, Ian, Jacob, Sanne, Anders…)
   Badminton: gerne børnetræning, ny træningsstruktur, Søren, Henrik, . Møde med badminton tirsdag d.9.aug. kl.17-18. Emner: Henrik, Carsten Snaps, 
   Erhvervsklub: Lasse, Nicki, Arne, Gunnar, Bo, Anja m.fl. juni  
  3. c.    Fri kontingent for HB medlemmer vs Alle betaler kontingent.
   Forslag til reglen er: HB medlemmer har ret til fri kontingent til 1 aktivitet efter frit valg samt sin egen sportsgren. Arne og Bo laver et beslutningsoplæg til møde i aug. 
 1. 3.   Til beslutning
  1. a.     Haltimefordeling. Tages op senere
  2. b.    Markedsføring af SIF
 2. 4.   Løst og fast.
  Gymnastik har fået en ansøgning fra Maja Refshauge omkring støtte til deltagelse i DGI Verdensholdet i 2016/17. Maja vil gerne som tak lave et foredrag eller andet produkt for SIF/gymnastik afd. Som principbeslutning blev det vedtaget, at SIF ikke støtter tidligere medlemmers deltagelse i arrangementer/hold direkte, men vi kunne tilbyde en pris for et foredrag i cafeen på f.eks. 1500 kr. hvor der blev indbudt bredt ud.  
  Underskudsbevilling på arrangementer i cafeen understøttes af SKI. Tages med på SKI møde kommende tirsdag

Volleyball skal betale for noget fitnesstræning for U16 damer. Det skal der betales for fra volley til fitness. Størrelse aftales.
Bordbænke sættene er ikke specielt pæne. Skal de sættes i stand? Skal vi købe et par nye? 
Fuglereden er med for store huller. Vi skal se på en ny gynge med mindre huller. Området kunne sikres med låst port bag ved hallen. Videoovervågning evt attrap. 
Mulig hovedsponsor fra SEF som gerne vil købe stadionnavnet – SEF Arena samt medlem af erhvervsklub. Navn på trøjerne. 

 1. 5.       Årshjul 
  rullende mødedage tider: kl 17-19 og 18-20. Udsendes separat senere.

 

 

Referat og dagsorden for den ordinære generalforsamling i SIF 29.marts 2016.

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.

43 stemmeberettigede til generalforsamling. Michael Bjørn blev valgt som dirigent og Flemming Krøis og Arne Møller som stemmetæller. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Michael konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

Derefter blev mødet suspenderet og ordet givet til Gunnar Nyholm.

Udnævnelse af årets SIF. Gunnar begrundede valget af Victor Buch med hans store engagement i både volley, fitness, håndbold og i festudvalget. Victor er måske den yngste Årets SIF’er og vi håber alle at Victor vil fortsætte sit engagement, selvom han skal starte studier i Odense.

Derefter blev mødet fortsat.

 1. Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretning. Arne Buch fremlagde årets beretning. SIF har arbejdet med værdier i klubben, hvor sammenhold, plads til alle, udvikling, trivsel og respekt var de ord som betyder mest for SIF. Samtidig er det også vigtigt at fastslå, at ingen er over klubben, at afdelingerne er over holdene og at holdet er over træner og forældre. Det er vigtigt at forstå for at foreningstanke og foreningsværdier giver mening.  Kandis med stor succes. Fuldt hus, super god opbakning fra de forskellige afdelinger omkring opstilling, servicering og nedtagning rengøring.
  Folkefesten med stor succes. Stor tilslutning til en hyggelig lokalfest med mange nye unge ansigter.
  Nytårskur med 70 deltagende. I samarbejde med SKI afviklede vi traditionen tro en kombineret aktivitetsdag og festdag for alle aktive ledere og trænere i såvel SKI som SIF.
  Håndboldafdelingen med 1 seniorhold. Spiller kampe.
  Fodbold senior. Opsat et højt hegn bag det ene mål på stadion. Nyt lys på træningsbanen. Tilgang af flere unge spillere til serie 3 holdet, som måske kan føre til et seniorhold ekstra i 2016. Både Casanova og SuperMaster holdene kører fremragende. Dejligt der er så mange lidt ældre mænd der stadig ønsker at spille turneringsfodbold i SIF. Dameholdet træner stadig, men de kunne godt trænge til flere spillere.
  Fodbold mangler lys på multibanen og på banen ved Åbyvejen og der er desværre lange udsigter til dette fra kommunens side.
  Volleyball. Fynsk mesterskab for mixholdet og for level 1 kidsvolley. Til flere mixstævner har vi kunnet stille to hold, hvilket er meget tilfredsstillende. Thomas Northway med hjælpere har holdt liv i kidsafdelingen som i 2015 er vokset betragtelig. Vores DU 16 var med ved DM men kom ikke på medaljeskamlen. De er i år på efterskole og tager nok til Odense i kommende sæson. 
  På beachvolley siden spilles der mange kampe på vores baner ved tennisanlægget og i år blev det Morten Andersen der sluttede som klubmester.
  Tennis. Tennisanlægget ligger super skønt og vedligeholdt til ug af Arne Møller Larsen. Der spilles fast på banerne hver tirsdag, men der er plads til mange flere spillere. Kom og prøv gratis i uge 19 man, ons og tors kl 16-18. Sæsonen starter 5.maj hvor der fra 14-16 er mulighed for at prøve spillet. Priserne er 400 for voksne og 800 for familie samt 200 for pensionister og børn.
  Badminton. Tilbyder kun motionsbadminton. Flere forældre spiller sammen med deres børn, så der vil være basis for en børneafdeling. Haldeling med bordtennis forløber fint.
  Gymnastik. Der er arbejdet hårdt i afd for at finde nye udvalgsmedlemmer, hvilket er lykkedes så der kunne tilbydes gymnastik igen i 2015/16. Vi har afholdt gymnastiksommerskole med 43 aktive børn hvilket er rigtig flot. Vi har også forsøgt med Zumba, drenge parkour, mini junior mix samt baby gymnastik. Zumba lukkede til efterårsferien pga manglende tilslutning. De andre hold kører og her er især baby gymnastikken en succes.
  Fitness. Et godt år. 208 alm betalende medlemmer, 28 seniorer og 11 gratister. God økonomi i afdelingen. Fire hold i indoor bike 3 hold i yoga. Seniorfitness med 27 deltagere. Crossgym i sommerhalvåret. Der er 10 instruktører i fitness, 1 i seniorfitness, 3 indoor bike, 1 yoga og 2 crossgym.
  Bordtennis. Har på senior plan haft et fornuftigt fremmøde og fået spillet en masse kampe. På ungdomssiden havde vi ingen ungdomstrænere i efteråret 2015, hvorfor det var begrænset hvad der kunne tilbydes i klubben. Vi har i 2016 fundet et par dygtige ungdomstrænere, så der er igen tilbud om ungdomsbordtennis i klubben. Det har fungeret fint med haldelingen med badminton samt deling af den halve hal med Svendborg bordtennisklub, som har afviklet deres kampe i Skårup.
  Løb. Vi er en lille afdeling som løber sammen og tilbyder styrketræning i hallen hver søndag. Desuden laver vi samløb med andre løbeklubber på Sydfyn og deltager i forskellige løbeevent rundt i hele verden.
  Svømning. Kører som det altid har kørt – velsmurt. I 2015 har der været slagsmål med kommunen omkring de tildelte timer i svømmehallen, som man forsøgte at beskære. Heldigvis lykkedes det stort set at bibeholde det samme antal timer som tidligere år. Svømmeafdelingen drømmer om at kunne tilbyde vinterbadning ved Skårupøre, men hvornår det kan lade sig gøre må vi vente og se. 
  Fodbold ungdom. SIF’s største afdeling med flest ungdomsmedlemmer med hold i langt de fleste rækker. Der er lavet mange sociale arrangementer i klubben til glæde for både forældre, trænere og spillere. Udfordringerne er mange for et lille ungdomsudvalg, men der er gået til sagen med krum hals.

  Udfordringer i 2016. Bedre og bredere markedsføring af SIFs produkter over for nærområdet.
  Holde en Åben dør politik, hvor SIF er åben overfor nye initiativer og aktiviteter.
  Frivillige trænere og ledere.
  Fremtiden venter på en bedre og yderligere kommunikation. Vi skal blive dygtigere til, at fortælle vidt og bredt, at der er plads til alle også nye aktiviteter. Vi skal holde fast i den åbne dør politik – hvis der kommer nogen med en god ide, så er der resurser og økonomi i SIF til at starte det op. Torvedagen i juni er et eksempel på, at der er rum og plads i SIF til nye tiltag. På træner og lederdelen har vi brug for flere folk. På økonomidelen er der nogle principper vi vil indarbejde. F.eks skal udgifter og indtægter afspejle det pågældende regnskabsår. Dvs betaler man kontingent for efterår 2016 og forår 2017, så skal halvdelen af kontingentet figurere på regnskabet for 2016. Ligeledes skal regninger påføres det rigtige regnskabsår. Der skal også ryddes op i de fiktive aktiver og skyldnere vi ikke får pengene ind fra. 

  Basse kommenterede nytårskuren, at det var et meget fint arrangement, hvor man godt kunne skære lidt i serviceringen.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab. Dorthe fremlagde regnskabet og      gennemgik tallene. 
       Der skal indføres nye regnskabsprincipper samt nedskrivning af aktiverne i      2016. Det skal gøres mere gennemskueligt. Håndbold skal betale kontingent.      Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at der skal renses ud i de inaktive      aktiver i 2016. Men der skal forsøges at inddrages så mange af midlerne      som muligt.
       Regnskabet blev godkendt.
 2. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 3. Valg af:
 1. a)   Næstfmd. Steen Dissing Johansen (modtager ikke genvalg) HB opstiller Gunnar Nyholm. Gunnar blev valgt.
 2. b)   Kasserer/økonomiansvarlig: Dorthe Ullegård (villig til genvalg). Valgt.
 3. c)   Badminton: Jørn Gissemann Larsen (villig til genvalg). Valgt.
 4. d)   Fodbold: Lasse Boldt (villig til genvalg). Valgt.
 5. e)   Bordtennis: Niels Janus (villig til genvalg). Valgt.
 6. f)    Svømning: Mette Bødker (villig til genvalg). Valgt.
 7. g)   Fitness: Lars Henriksen (modtager ikke genvalg) HB opstiller Bodil Larsen. Bodil valgt.
 8. h)   En repræsentant til forretningsudvalget (hvis pkt a vedtages)* HB indstiller Ian Kristensen. Valgt.
 1. Valg af 1 revisor og suppleant for denne Jan Viuf. Valgt.
 1. a)   Niels Aagaard (modtager ikke genvalg) HB opstiller Lars Rehr. Lars er valgt.
 1. Eventuelt.

Arne Buch takkede for den gode debat. Arne takkede Niels Aagaard for sit store virke i revisionen. Lars Henriksen fik tak efter mange år i fitness og i andre afdelinger. Steen Dissing fik en stor tak for indsatsen som næstfmd og især for indsatsen i Kandis. 
Michael Bjørn fik tak som indsatsen som dirigent.

 

*Vælges for en et årig periode

Referat fra generalforsamlingen for Støtterne.

Tirsdag d. 29.marts 2016.

 1. Arne Post indstillede Michael Bjørn som dirigent.
 2. Michael Bjørn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Stemmetællere blev Flemming og Kenneth.
 3. Formandens beretning. Det har været et fantastisk år – det bedste år i rigtig mange år. Der har været over 100 deltagere ved hvert spil og alle spil har givet overskud. Der spilles kun om pengepræmier. Medlemskort koster 20 kr. Kr Himmelfartsspillene er til fordel for SKI med et pænt overskud. Arne opfordrede deltagerne på generalforsamling til at søge sponsorater til Kr Himmelfartsspillene, der jo går til SKI. Der afholdes også et gåsespil, hvor præmierne er gæs. Der kommer rigtig mange folk fra Nyborg. Stor tak til de gæve damer i cafeen til søndagsspillene – de er bare dygtige. Håber Støtterne kan fortsætte til 2018, hvor man fylder 40 år.
 4. Arne Møller gennemgik regnskabet. Årets resultat blev 93.473 kr., hvilket er et meget flot resultat. 
  Der er overført 140.000 kr i 2014 og 160.000 kr i 2015 til SIF. Regnskabet blev godkendt.
 5. Der er ingen indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Kaj Bondo er villig til genvalg. Valgt
  2. Arne Møller er villig til genvalg. Valgt
  3. Valg til suppleanter. Mai Britt Jensen og Per Henriksen blev valgt.
  4. Revisor Claus Albjerg og Lars Rehr.
  5. Evt. Arne takkede Michael Bjørn for rollen som dirigent.

Ref. Bo Isaksen

 HB møde 20.aug 2015 – klik her

Referat
SIF Hovedbestyrelsesmøde  nr. 1. den 21 april 2015 kl.17.30 – 20.30 i mødelokale 1 i SKI.

Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Dorthe Ullegaard, Tina Krøis, Jørn Gissemann, Niels Janus, Anette Dalmose, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Pernille Egdal, Lasse Boldt, Lars Henriksen, Sanne Andersen, Mette Bødker, Klaus Mouritzen, Arne Møller Larsen og Bo Isaksen

Afbud: Mette Bødker og Sten Johansen

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Velkommen til nye medlemmer. Arne bød velkommen til de nye medlemmer i HB.
   Ang referatet, så rundsendes det til medlemmerne og hvis der ingen kommentarer forefindes, så oploades referatet på hjemmesiden. Dertil laves en ”To do” liste nederst efter referatet, som alle bedes læse hver gang.

Kort status på 2 minutter fra hver afdeling
Fodbold. Pernille. Kontingenter opkræves. Fodbold drifter, så der er stilstand på udvikling. Turneringerne er kommet godt i gang. U12 hold er kommet tilbage til SIF efter samarbejde med Tved. Det har sat gang i en værdi snak i afdelingen. 
Løbeafd. Michael. Crossgym er startet op udendørs med stor succes. 
Fodbold. Flemming. Har trukket serie 1 da der var for få spillere ved sæsonstart. De har bibeholdt serie 3. Casanova er kommet godt i gang. Obs på kontingent. Renovere stadion med nye skilte og anlæggelse af hegn. Græsslåning – flyt målene og dæk.
Håndbold. Klaus. Afsluttet håndbold. Gamli holdet er blevet yngre. Spiller i serie 3. Forhåbentlig er der tilslutning til nye hold i kommende sæson. 
Fitness. Lars 215 medlemmer. Udelukket/karantæne et medlem som havde en gæst med under 15 og det blev brugt gratis. Udelukkelsen eller karantænen er givet på 1 år. Starter Fræk fitness op. 
Badminton. Jørn. Regner med at køre badminton videre som tidligere. Tager kontakt til Søren omkring børnebadminton.
Gymnastik. Sanne. Tilbyder sommerskole igen i år. Havde en flot gymnastikopvisning i hallen.
Støtterne. Arne. Kører godt med et overskud på ca. 20.000 på de første 4 måneder. Kører et sponsorbanko Kr.Himmelfartsdag i år uden Borgerforeningen, der ikke ville være med. 
Tennis. Annette. Banerne er renoverede. Åbner 2.maj. Efterlyser gode ideer til flere aktiviteter på banerne. Seniorfitness vil gerne gøre brug af banerne for 300 kr i kontingent. 
Volleyball. Jacob. Færdig med sæsonen. Ok sæson. U16 skal til DM. Mix holdet blev nr 2 ved DM

for mixhold. Prøver at tilbyde kids volley i skolen til næste sæson. 
Svømning. Fra svømning kan Mette fortælle at vi er blevet frataget 1/2 times børnesvømmetid, men at Mette har klaget og håber at afgørelsen bliver omstødt!  Ellers regner vi med uændret aktivitet

Dans for 2. Starter igen dans efter nytår 2016!

 1. Formanden og næstformandens hjørne
 1. Konti i forskellige butikker
  Alle konti i alle virksomheder og butikker hvor SIF tidligere har handlet på kredit er lukket. Fremover kan man handle og lægge ud og  derefter få refunderet pengene. Man kan også få en rekvisition ved Tina, hvis man ikke vil lægge ud.
 2. Fremtidig drift af cafe (Bo) 
  Vi skal måske satse på at have bemanding på stævnedage. Fodbold vil gerne have bemanding på stævnedage. Cafe udvalget drøfter forskellige modeller for driften. Cafeen drives af SKI og hører dermed under SKI’s bestyrelse.
 1. Til debat
  1. Regnskabsprincipper og procedurer omkring kontering og attestation
   Vi vil arbejde med ½ års regnskaber fremover. Ligeledes ½ års budgetter. Kontingenter periodiseres regnskabsmæssigt. Der udarbejdes en budget skabelon for hver afdeling. 
   Alle regninger skal attesteres af formanden inden den kommer i bogholderiet. Det bliver mere bureaukratisk, men det er nødvendigt for at kunne få det fulde overblik.
  2. Budgetter skal holdes.
   Det kræver at budgetterne overholdes af de enkelte afdelinger.
  3. Værdigrundlag i SIF og de enkelte afdelinger. Møde den 18.maj kl.17-21. Niels Nielsen fra DBU Fyn bliver facilitator.
  4. Principper omkring skilte sponsorer. Hovedansvaret starter i FU med Gunnar som anker. Vi skal drøfte hvilke principper der skal følges i de enkelte afdelinger. Der skal ikke lukkes for gode initiativer, men det skal gøres med social balance, hvor det er afdelingen der bestemmer hvad sponsorbeløbet går til. Emnet skal tages op på en værdigrundlag dag.
  5. Årshjul for hver afdeling. 
   Afleveres for alle afdelinger inden 14.dage.
  6. Træner lønninger. Hvad får de enkelte trænere. Hvilke principper aflønnes der efter. I gymnastik er lønnen den samme. Voksen over 18 får 105 kr. Voksen hjælper 65 kr. Under 18 år 750 kr. for en sæson + biografbillet. Fodbold bruger Ca halvdelen af tidligere år. Der skal ikke være noget hemmeligt omkring aflønningerne. Der er

forskel på historikken omkring trænerlønninger i de enkelte afdelinger i forhold til andre klubber. De enkelte afdelinger sender en oversigt over de forskellige trænerlønninger.

 1. Kontingent størrelser. De enkelte afdelinger sender deres kontingentsatser til Dorthe.
 2. Til beslutning
  1. Udviklingsdag:  Klubbens værdigrundlag – 18 maj kl 17-21.  (fælles)
  2. Løst og fast
   1. Driften i SKI, herunder cafeen (Bo) 
    Økonomien er presset i SKI så der skal ikke forventes de store udskiftninger i materiel og inventar.
   2. Politikker i SKI – rengøringen foretages af 4 personer, men med det samme antal timer som tidligere. Brug af de forskellige lokaler skal aftales med Bo. Det skal indskærpes over for de aktive hvordan god opførsel og færden i SKI foregår. Man må ikke gå igennem cafeen og ud på boldbanerne, hverken i skoleregi eller i klub regi. Man renser sine sko og støvler udenfor på de opstillede koste – ikke i baderummene. Man smider sine cigaretskodder i askebægrene – ikke på græsset, gruset eller fliserne. Man køber sine drikkevarer i cafeen – man har ikke selv med, hverken i hallen eller på anlægget i øvrigt. Man respekterer at andre bruger et lokale til møde eller lignende. Vi ryder op efter os selv både med affald men også efter sportsaktiviteter – pakker boldene sammen, tager net ned, stiller mål på plads osv.  Der er opsat kodeboks med nøgle til hallen – den må kun bruges af voksne.
   3. Årshjul (fælles) bilag
   4. Evt. tilføjelser til dagsorden
    1. Haltimefordeling – Der skal indkaldes til et ekstramøde for de relevante parter.
    2. 6.      To do liste

Hvad skal laves? Hvornår? Hvem? Evt økonomi.
Fitness og Løb snakker sammen omkring udbud af crossgym.
Græsslåning ligger det fast på en bestemt ugedag. Følg op på flytning af målene.
Dæk fastlåses, så de ikke ligger alle steder på anlægget.
Beslutninger lægges på nettet i en cirkulære mappe. 
Hvem har fri kontingent? Skal tages op på et kommende møde
Hvordan udvikler vi tennis – Annette indkalder til et fyraftens møde.
SIF ønsker at der er åbent i cafeen til stævner. Tages op i cafeudvalget, som beslutter.
Budget skabelon udarbejdes af økonomiafdelingen.  
Værdispil 18.maj kl.17-21 kontakt Niels Nielsen. Han har sagt ok for dagen.
Årshjul fra alle afdelinger skal afleveres til Bo senest 14. maj.

Ny mailadresse til alle formænd. Afd navn@ Skaarup-if.dk vil pege hen på jeres nuværende mailadresse.

Tina vil gerne være mere til stede i klubben. Tidspunkter som f.eks. efter 17. Tina melder ud hvilke dage og hvilke tidspunkter.

Bo instruerer i conventus til økonomiafdelingen.
Volley og løbeklubben rydder op den 16.maj efter Kandis kl.9.

Smørrebrød efterfølgende mødet, ca. 19.30-20.30

Ref. Bo Isaksen

Referat

Ordinær generalforsamling i Skårup Idrætsforening                                     man,  23. marts 2015 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
  Maria Rolskov blev valgt som dirigent. Stemmetællerne er: Jacob Foged og Niels AAgaard Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig. Bo Isaksen blev udpeget som referent.
 2. Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretninger. 
  Beretning 2014

I 2014 er medlemstallet 1054, hvor de 616 er under 24 år og 438 er over. Det er et fald i medlemstal på 180 medlemmer siden 2013.

I 2013 var medlemstallet 1234 med 756 under 25 år og 478 over 25 år. Det var et fald på 200 medlemmer fra 2012.

Det er især blandt de unge medlemstallet falder, hvor 140 unge er forsvundet siden sidste år.

Det er en udvikling vi bliver nød til at forholde os til.

Vi har nogle fantastiske rammer her i Skårup.

Vi har en god økonomi i foreningen.

Vi har stort set alle bestyrelsesposter besat.

Vi har ansatte i foreningen til den daglige drift.

Vi har 11 forskellige idrætsgrene man kan gå til.

Skal vi være tilfredse med godt 1000 medlemmer i SIF?

Er det hvad byen kan bære?

Sidder du med en god ide – så kom frem med den.

Medlemsmæssigt går det op og ned i de forskellige afdelinger i SIF – det afhænger tit af ildsjæle her og nu i de enkelte afdelinger, eller af ydre påvirkninger som nye tiltag i nabolaget som f.eks SG huset i Svendborg eller af en skolereform hvor lærerne skal være på skolerne længere tid og derfor ikke som tidligere kan træne børn om eftermiddagen i foreningen.

Som forening må vi lære at få det bedste ud af udfordringerne og evt. udnytte nye muligheder som opstår.

Kigger vi på de enkelte afdelinger så har bordtennis haft en tilfredsstillende sæson med mange ungdomsspillere. Men de har siden starten for 3½ år siden været en begynderklub og det vil de gerne videre fra.

Fodbold er en stor afdeling hvor ungdom har haft en stigende medlemstal som resulterer i spillere på alle årgange på drengesiden og 2 pigehold på 8-10 samt 12-14 år.

Ungdomsafdelingen har haft 3 mål: 
at sætte Skårup mere på landkortet, at øge interessen for pigefodbold og at uddanne ungdomsspillerne til klubfolk.

Det er sket med arrangementer som Fodboldskolen sikkert styret af Andreas. Indestævne arrangør for DBU Fyn, hvor vi høstede stor ros fra de deltagende klubber fra Fyn. Julestævnet blev genoptaget med Jan Henriksen og Morten Larsen i spidsen. Omkring pigefodbolden er der indgået samarbejde med de andre pigeklubber på Sydfyn og Oure skolerne for at fastholde og dygtiggøre både spillere og trænere. De unge i klubben inddrages som kampledere og hjælpetrænere og andre små og store opgaver i klubben med henblik på at gøre dem til gode klubfolk.

På Seniorsiden har man fejret Basse som medlem i klubben i 60 år med et meget vellykket og velbesøgt arrangement. Tak til Basse for sit engagement i klubben over de mange år og specielt tak for indsatsen omkring OK kort i Brugsen – det giver hvert år omkring de 15.000 kr i kassen.

Stadion er under ombygning, da banen er flyttet længere væk fra Åbyvejen, så der kunne blive plads til en ny 8-mands bane. Nyt højt hegn bag målet kommer i indeværende år og rækværket omkring banen er ved at blive skiftet. På ønskelisten står måltavle rigtig højt.

Spillemæssigt har 1.holdet haft en svær halvsæson i serie 1, men ligger stadig på den rigtige side af stregen. 2.holdet ligger fint i serie 3. De gamle i form af Casanovaholdet og Super Masters holdet har klaret rigtig godt. Casanova under ledelse af Jan og Michael og Masters af Basse. Der er også kommet gang i fodbold fitness for kvinder. De vil rigtig gerne være flere så de en dag kan komme ud og spille kamp også.

Fodbolden vil gerne takke Gunnar for mange års arbejde som fodboldformand og det kæmpe engagement der altid er lagt for dagen.

Svømning kører som altid smurt. De 6 børnehold og et voksenhold er fyldt op kort tid efter de er oprettet. Gode voksne trænere der giver børn og voksne glæde og læring i bassinet.

Fitness er også en stor afdeling som har været rigtig glade for at flytte i nye lækre lokaler på 1.salen. Medlemstallet er fordoblet fra 116 til 208 betalende medlemmer. Udover fitness tilbydes nu 4 indoor bike hold, 2 Yoga hold, 1 seniorfitness med 20 deltagere, 1 hold crossfit udendørs om sommeren. 
6 nye instruktører er kommet til siden sidst. Nye tiltag som fræk fitness vil blive tilbudt i 2015 og en instruktør mere i indoor bike kommer også i 2015. Seniorfitness kunne vise sig at være et udviklingsområde generelt for de andre idrætter også. Der ligger mange ressourcer gemt i denne gruppe fremadrettet til både ledelse og aktiviteter.

Tennis har haft en dejlig sommer med mange solskinstimer. Banerne har være tip top og der har været masser af ledige timer på banerne – desværre. Booking af baner sker over nettet, men man kan også bare ringe til Annette Dalmose eller Bo Isaksen og høre om ledige tider.

Også beachvolley har nydt godt af den dejlige sommer. Der er spillet rigtig mange kampe på sandet og interessen for spillet er vokset.

Volleyball har godt gang i motionsvolley med 2-4 hold, hvor 2 har været ude og spille turneringer. Ungdomsmæssigt halter det, da der kun er kids level 1-3 samt et U16 piger tilbage. Interessen for at spille volley er stadig stor, men det kniber meget med at finde kvalificerede trænere til ungdommen.

Lidt det samme kan man sige om håndbold som det forgangne år har været uden formand. Det har dog ikke betydet der ikke har været spillet håndbold, da vores ”gamli hold” i serie 4 har spillet sig i serie 3 og er med tiden blevet væsentligt yngre. Der vil med en ny formand klart være grobund for håndbold i SIF.

Gymnastikken lider meget under det nye flotte SG huset i Svendborg, men afdelingen tager bravt kampen op. De arrangerede for første gang Sommer gymnastikskole med stor succes i Øster Åby Friskolehallen og de har netop afviklet en flot gymnastik opvisning i Skåruphallen. Udvalget har været trængt de sidste år, men det ser ud til at nye bestyrelsesmedlemmer har meldt sig i afdelingen så de mange hold kan køre videre i kommende sæson.

Løbeafdelingen holder et stabilt medlemstal og et solidt fremmøde. De har vinteren over kørt styrketræning i hallen hver søndag morgen efterfulgt af en løbetur. Afdelingen deltager flittigt i de mange løb rundt i hele Danmark og klarer sig rigtig flot.

Velfungerende afdelinger alle sammen – men generelt for alle kan vi sige: der er plads til flere – flere medlemmer, flere trænere, flere frivillige, flere ledere – vi er umættelige.

Men vi skal måske til at se mere på tværs af afdelingerne, så vi bedre kan udnytte hinandens muligheder og stærke sider.

Vi skal måske være bedre til at samarbejde med skolerne omkring motion i skoletiden og lektiecafe.

Vi skal måske være bedre til at omfavne tweenklubben og ungdomsklubben.

Vi skal give endnu bedre muligheder for ungseniorerne med petanque, tennis og kroket mm.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab. 

Arne Buch gennemgik regnskabet.
Regnskabet er ikke overskueligt, der bør strammes op på flere områder, så regnskabet bedre kan gennemskues af menig mand. Revisorerne påpeger, at der skal betales og opkræves i bedre tid, så det fremgår i regnskabet i det år som de rettelig 
tilhører. Der skal strammes op på procedurerne lige fra indlevering af fakturaer til bogføring af disse. 
Regnskabet blev godkendt med bemærkningen om, at der skal strammes op til næste år.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer for SIF – forslag vedhæftet. Begge forslag blev enstemmigt godkendt og dermed udgår §7 stk.8. og i §13 indskrives teksten: Foreningen tegnes af et forretningsudvalg(FU)bestående af formanden, næstformanden, kassereren samt 1 pers valgt på generalforsamlingen for to år. Formålet med FU er at koordinere fælles spilleregler i SIF, så som værdiregler og økonomistyring i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen (HB) samt tage initiativer til igangsætning og drøftelse af nye videreudviklende arrangementer, aktiviteter og initiativer til gavn for foreningen og dens medlemmer. FU er samtidig også ansigtet indad, hvor medlemmer og borgere i Skårup kan fremlægge nye ideer og forslag til videre behandling i HB.

 1. Valg.
 2. Formand (Arne Buch). genvalgt
 3. Kasserer (Per Wendelboe). *  **
  Dorte Ullegaard blev valgt for en et årig periode.
 4. Tennis (Annette Dalmose). genvalgt
 5. Badminton (Dorthe Ullemose) *   **
  Jørn Gissemann Larsen valgt for en et årig periode.
 6. Volleyball og beachvolley (Jacob Foged) Genvalgt.
 7. Fodbold (Gunnar Nyholm) *  **
  Lasse Bolt valgt for en et årig periode.
 8. Håndbold (Vacant) 
  Klaus Mouritzen valgt for en to årig periode
 9. Gymnastik (Sanne Andersen) Genvalgt
 10. Løbeafdelingen Roadrunners (Michael Jensen) Genvalgt
 11. Repræsentant til FU: Gunnar Nyholm valgt for en to årig periode.         
 12. Valg af revisor og suppleant.
 13. Valg af revisor (Dorte Ullegaard) *
  Claus Albjerg er valgt i en to årig periode.
 14. Valg af revisorsuppleant (Jan Viuf). Genvalgt

 15. Udpegning af repræsentant(er) til Skårup Kultur- og Idrætscenter. 
  Punktet udgår ifølge vedtægtsændringer tidligere på aftenen.
 16. Eventuelt.

*   Tager ikke mod genvalg.

** Vælges for ét år.

Forslag til Vedtægtsændringer:

1.

 • 7 stk 8. Udpegning til Skårup Kultur- og Idrætscenters bestyrelse.

Udgår, da der i SKIs vedtægter står: ”Skårup Sogns Borgerforening og Skårup Idrætsforening har hver én plads i bestyrelsen, som deres formand eller dennes suppleant indtager.”  

2.

 • 13 Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren.

Ændres til:

Foreningen tegnes af et forretningsudvalg(FU)bestående af formanden, næstformanden, kassereren samt 1 pers valgt på generalforsamlingen for to år. Formålet med FU er at koordinere fælles spilleregler i SIF, så som værdiregler og økonomistyring i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen (HB) samt tage initiativer til igangsætning og drøftelse af nye videreudviklende arrangementer, aktiviteter og initiativer til gavn for foreningen og dens medlemmer. FU er samtidig også ansigtet indad, hvor medlemmer og borgere i Skårup kan fremlægge nye ideer og forslag til videre behandling i HB.

Referent Bo Isaksen

Godkendt af dirigenten Maria Rolskov.

 se sidste referat her

SIF Hovedbestyrelsesmøde  nr. 3. den 19.nov 2014 kl.17.30 – 20.30 i mødelokale 1 i SKI.

Deltagere: Sten Johansen, Dorthe Ullemose, Niels Janus, Michael Jensen, Jacob Foged, Flemming Krøis, Pernille Egdal, Lasse Boldt, Lars Henriksen, Sanne Andersen, Lykke Larsen, Mette Bødker, Arne Jensen og Bo Isaksen

Afbud: Anette Dalmose, Arne Buch, Lasse Boldt, Maria Christensen, Per Wendelboe orlov,

Referat

Dagsorden:

 1. Til Orientering
  1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling
   Fodbold: Fodbold senior. Mange betalende kontingenter, trænere er stoppet og er i gang med at finde nogle nye – Brian bliver 2.holdstræner og Andreas bliver ny 1.holdstræner. Serie 5 tilmeldt – unge drenge fra gymnasiet er tilmeldt som et lukket hold. Masterholdet og Casanova kører. Renoveret stadion med nye bander og fjernet bagbanden. Højt hegn bag mål leveres af kommunen. 8 mands bane i fuldstørrelse mellem Åbyvej og stadion og på Åbyvejen bliver en næsten fuld 8 mands bane. Træningsbanen bliver som nu, lys renoveres. 
   Fodbold ungdom. 157 betalende medlemmer i ungdom, hvilket er en stigning. Julestævne er der tilmeldt 109 hold pt. – stor succes. God årg U13 som vi gerne vil lave lidt projektarbejde med for at gøre dem til gode klubambassadører. 
   Vil gerne starte nogle tilbud (boldlege)til de helt små søskende for at kunne aktivere dem sammen med store søskende når de træner. 
   Gymnastik. Børneholdene kører fint. Det halter lidt ved kvindemotionen, men gode instruktører. Der er kun 4 i gym udvalget og en trækker sig, så der skal findes nye. Opslag i Folk og Fæ og gym familier i Skårup kontaktes for evt. udvalgsmedlemmer.
   Støtterne. 230.000 kr. på bogen. Det kører godt med spillegilderne i Støtterne. Billige priser på gæs i Brugsen medfører at Støtterne laver et andespild. Søndag d. 30. nov skal der spilles og her kunne Støtterne godt bruge to mand kl 21 til at uddele gæs. Nye medlemmer i udvalget søges i det nye år. Michael meldte sig klar til hjælp ved andespillet.
   Svømning. Går godt. To stabile trænere, mange medlemmer.

”Dans for 2” er der allerede tilmeldt 9 par start d 6.januar 17.30.
Løbeafdelingen. Går stille og roligt med løb og crossgym om søndagen. Lige haft en mand til 6 timers løb i Grenå.
Bordtennis. Kører rigtig godt i år. 20 ungdomsspillere og 10 senior der kommer fast. Svendborg, Tved og Gudbjerg bordtennisafd er meget små og klart mindre end det

vi har i Skårup.
Fitness. 214 betalende medlemmer. Investeret i 10 pulsure. Ny folder er ved at blive sat i gang om fitness. Pulsevent lørdag i 3 timer med forskellige tiltag fra crossfit, pulstræning med løb og bodybike – fri tilmelding. Bodybike holdene er ved at være fyldt op. Yoga er fyldte. 
Husk at rydde op efter sig i fitnesrummet.
Håndbold er startet igen med et serie 4 hold. 
Volleyball. Der er tyndet ud i trænere og spillere – hold er forsvundet. Kids holdene er minimeret. Motionsholdene er stabile med mange spillere. Volleyafd er en motionsklub. Svært at finde trænere med høj kvalitet.

 1. Formanden og næstformandens hjørne
 1. Kasserer funktionen – Per har fået orlov fra kasserer jobbet frem til generalforsamlingen 2015.
 2. Folkefesten – Ca. 300 mennesker til festen. Lidt dyrere musik. Kunne vi få flere ind til festen så ville det give endnu bedre. Måske mindre musik under middagen og et stille lokale efter middagen. Festen balancerer.

                                                          iii.      Kandis. Indledende møder er afholdt. Billetterne er reserveret til kommende Kandis. Afdelingerne i SIF har de samme opgaver som tidligere. Kandis afholdes den 15.maj 2015.

 1. Skårup erhvervsklub –  Knap 30 medlemmer.  Kniber med deltagelse af ledlemmerne i arrangementerne. Næste sæson skal der nedsættes et arrangementsudvalg med deltagere fra medlemmerne.
 1. Til debat
  1. Trekvartårsregnskab – bilag. Det giver et uklart billede af økonomien i SIF, da der er posteret lidt forskelligt og der er bogført frem til midt sidst i september. Vi må forvente et samlet underskud i SIF på ca. 100.000 kr. hvis vi får de lånte midler til SKI retur i 2014.
  2. Budget 2015 principper (Fælles) De enkelte afdelinger udarbejder et udkast til budget for 2015 og afleverer til Bo, senest 1. uge i januar 2015, hvorefter FU tager en debat om budgetterne. Første møde i HB d 29.januar 2015 vedtages budgetterne.
  3. Fremtidig drift af cafeen – bilag. SKI har beslutningen om det ene eller andet tiltag, men vil gerne høre SIFs holdning. Holdningen er, at der skal skabes et hyggeligt miljø med et åbent miljø hvor borgere i Skårup kan droppe ind i dagligdagen. Der skal genskabes et miljø og kultur omkring cafeen. SIF ønsker der er åbent i cafeen ifm idrætsarrangementer ude som inde.
  4. Udviklingsdag i februar. Forslag om at udviklingsdagen bliver en drøftelse af værdierne i SIF med trænere, ledere, forældre og spillere. Andre forslag er velkomne.
  5. Til beslutning
   1. Nytårskur 17.januar. Invitation blev uddelt. Udsendes også som pdf fil. Husk at bakke op om arrangementet
   2. Løst og fast
    1. Driften i SKI. 2014 har været et meget atypisk år for SKI, da der er taget nye bygninger i brug, byggeregnskab er afsluttet, ny centerleder er ansat, nye brugere er kommet i huset. Regnskabet ser ud til at give et mindre underskud, men alligevel inden for grænserne af det tilladelige.
    2. SEF – SIF er oprettet som bidragsmodtager. Dvs er du aftager af strøm eller gas fra SEF, så er det muligt via deres hjemmeside at donere penge til SIF eller SKI. Det er ikke penge du som person eller kunde ved SEF mister, men derimod penge som SEF giver på vegne af dig. Lidt det samme som vi gør ved OK benzin. Gør opmærksom på dette tiltag over for jeres medlemmer.
    3. Årshjul – bilag.

Åbyvejen 43 5881 Skårup

Referat 

Hovedbestyrelsesmøde

Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Per Wendelboe, Dorthe Ullemose, Niels Janus, Michael Jensen, Jacob Foged, Gunnar Nyholm, Pernille Egdal, Anette Dalmose, Lars Henriksen, Sanne Andersen, Mette Bødker og Bo Isaksen

Afbud fra: Maria Christensen

Dagsorden:

 1. Fremtidig mødestruktur.
  1. Grovskitse og mødedatoer fremlægges (se opbygning neden for pkt.2-5) (AB)
  2. Til Orientering
   1. Kort status på 2 minutter fra hver afdeling
   2. Formanden og næstformandens hjørne
 1. Ny Centerleder i SKI
 2. Kandis

                                    iii.    Skårup erhvervsklub

 1. Til debat
  1. Regler og retningslinjer for HB, FU og Afdelinger (GN)
  2. Økonomi – fremtidig behandling af SIFs økonomi (PW+Bo+ Maria)
  3. Fordeling af haltimer – indkaldelse til fællesmøde af berørte parter senest primo juni
  4. Håndboldens fremtid
  5. Til beslutning
   1. Årshjul SIF (AB)
   2. SIF seminar – actionplan gennemgås (Bo)
   3. Løst og fast
    1. Kroket 9.aug 2014
    2. DM beachtennis er taget til Herning

Ad. 1

Præsentation af medlemmerne i HB.

Arne Buch orienterede om den nye mødestruktur, hvor dagsorden opdeles i 3 kategorier: punkter til orientering, punkter til debat og punkter til beslutning. Under orientering er der afsat 2 minutter til hver afdeling til orientering om større ting i afdelingen. Der vil være orienteringspunkter fra både formand og næstformand. Kassereren vil briefe om økonomien og især holde fokus på kontingenter. Under debat kommer større principielle sager, hvor HB drøfter en fælles holdning. Her skal man især være obs. på at større pkt. gerne skal fremsendes til FU/Bo inden FU mødet der ligger umiddelbart før kommende HB møde, således der kan fremlægges et oplæg. Under beslutning henlægges de sager som efter en debat besluttes vedtaget i HB.

Der afholdes 5 HB møder over 1 år. Sideløbende afholdes der 10 FU møder. Hver anden FU møde er et kort møde, der ligger op til et HB møde og hvor den primære opgave er at planlægge HB mødet. Mødedatoerne for HB møderne findes i Årshjul SIF.

Ad.2 Orientering

Lars Henriksen Fitness. 156 medlemmer, 24 gratister. Yoga kører med fyldt hold og starter op igen efter sommer. Bokwa er en slags Sumba 7-8 stk.tilmeldt. Indoor bike kører tirsdag og torsdage. 42 nye medlemmer er rigtig flot. Crossfit er startet op udendørs.

Bordtennis Niels Janus. Sommerbordtennis primært senior der spiller en gang om uge. Der kommer en del fra naboklubberne og spiller om sommeren. Eneste klub der tilbyder sommerbordtennis. Kontingent på 250 kr. 13-15 pers tilmeldt.

Fodbold. Gunnar Nyholm og Pernille Egdal. Der er kommet rigtig flot styr på fodbold ungdom. Budgettet for ungdom er færdigt, mangler stadig for senior. På seniorsiden går det godt. Der er 42 registrerede senior spiller. 74 i alt med oldboys. Serie 2 er (næsten)rykket op i serie 1. Muligvis også serie 3 oprykker. Skiltene på stadion skal renoveres. Efter sommerferien ændres bane str. 7 mands bliver til 8 mands med en anelse større baner. Ungdomsafd. kører med overskud og senior med underskud fordi der er mange gratister i senior, pga af deres frivillige arbejde som træner eller lignende i ungdomsafdelingen. Derfor overvejes en ny budgetstruktur, så der udlignes penge fra ungdomsafd til seniorafd. Den lave bane (træningsbanen) skal renoveres i maj måned. I ungdom er der tilmeldt 127. Der er ingen restancer – fuld fokus på emnet. Holdene træner således at der skabes mere klubmiljø. Det skal der arbejdes mere på i fremtiden. Forældrene skal aktiveres endnu mere i fremtiden. Pigefodbold skal opprioriteres. Startet med et U8 med over 20 deltagere. De ældre spillere hjælper til med ungdomsholdene på tværs.

Løbeklub. Michael Jensen. Det kører fornuftigt med mange løb. Der er kommet gang i cirkeltræning kl 9-10 søndag. Skal markedsføres på TV.

Gymnastik. Sanne Andersen. Sommergym. skole med 23 tilmeldte. Lagt på skoleintra i store dele af kommunen. Det ser mere lyst ud ift. instruktører til kommende sæson.

Tennis. Annette Dalmose. Tennis er åben, men det vælter ikke ind med medlemmer. Hvis der er børn/unge der ønsker en træner, så finder vi en træner, men der er ingen lige nu. Planer om at tilbyde tennis til skolerne.  Arne Møller vil gerne ordne tennisbaner fremover. Kommunen vil gerne slå græsset omkring banerne.

Volley.Jacob Foged. Beach er startet.

Hvornår er der åben i cafeen??  Det skal der gøres opmærksom på. Tirsdag og torsdage kl.17-20.30 begge dage. Sættes på TV. A-skilte sættes op ude ved vejen.

Pkt. 2.B. 

Bo Isaksen er ansat som centerleder af SKI. Funktionen opdeles over flere personer, således at der bliver en centerleder på 0,6 tid og 3 medhjælpere á 0,2 tid. Den hidtidige timenormering fortsætter dermed uforandret. HRsund.dk/Bo bliver også fremadrettet tilknyttet SIF som konsulent, men udgiften halveres i forhold til det nuværende niveau.

Erhvervsklub. 28 indmeldte medlemmer. Skal også sikre at medlemmerne/erhvervslivet føler tilknytning til huset.

Kandis. Sten Johansen. Det kører planmæssigt op til den 30 maj. Der er fyldt hus med 547 betalende gæster. Billetterne er sat til salg igen til næste år. Fodbold står for borde og duge. Fitness dækker op. Håndbold klarer servering. Volley, bordtennis og løbeklubben rydder op.

Ad.3. A

Regler og retningslinjer.

Skal der være principper omkring godtgørelser. Skal vi drøfte problemstillingerne i fælles forum. Fri kontingenter, værdipakker – hvordan handler vi med hinanden – kan der smides attraktive ydelser ind som betaling for trænere. Frivillige vs betaling – hvordan håndteres denne. Vi skal oplyse hinanden om principper og retningslinjer i de enkelte afdelinger. Bredde vs elite – hvor er Skårup. Hvilke værdier bygger vi SIF på.

Til næste møde i stikord – hvad er praksis i den enkelte afdeling omkring kontingenter og godtgørelser af trænere og ledere. Indsendes til FU senest 1 uge før næste HB møde. Sættes på dagsorden til kommende møde.

Ad.3.B. 
Kasserens rolle fremover. Bindeled mellem afdelinger og bogholderen. Regninger skal lægges i postkassen ved kontoret. Gerne sende dem elektronisk til Maria – mailadressen findes på hjemmesiden under Foreningen/Bestyrelsen.

Ad.3.C.

Haltimefordeling 3.juni kl.17. Gym tider er fastlagt. Tider sendes til Bo.

Husk fredags arrangementer Åben hal – sport på tværs. Basketdrengene. Tweenklubben og Ungdomsskolen.

Ad.3.D.

Håndbold i fremtiden. Afmatning i afd. Hvad gør vi fremad rettet? Koordinere haltimer og fordeling af tider i forhold til afdelingerne. Bedre kommunikation mellem afdelingerne og bedre fordeling af ungerne. Bedre til at tænke i årgange omkring disciplinerne. Måske skal håndbold ligge brak en tid. Skal håndbold spilles på andre principper? Seniorholdene kan køre stille og roligt. Arne og Sten arbejder videre med at udvikle håndbold.

Ad.4. A

Årshjul SIF blev gennemgået og sat tovholder på de fleste aktiviteter. Årshjulet lægges på hjemmesiden under forening.

Ad.4.B

Referatet fra SIF seminar 8.marts og dennes actionplan blev gennemgået. De fleste af de planlagte opgaver er sat i gang og enkelte er udført færdige.

Ad.5.A

Kai Ove Larsen fra Kroket har planlagt et større stævne den 9.august 2014, hvor han skal bruge nogle baner i Skårup. Da fodbold ikke er startet op endnu, så er der givet tilladelse til dette. Samtidig prøver vi at tilbyde kroket som disciplin i SIF, men det kræver der er folk der vil stå i spidsen for aktiviteten.

Ad.5.B

DM i beachtennis, som SIF havde lagt billet ind på, er blevet lagt i Jylland i stedet.

Evt.

Ultra kort intro til Conventus. Dette tages op igen på kommende HB møder.

Ref. Bo Isaksen

Referat af Skårup Idrætsforenings generalforsamling 31.marts 2014

D A G S O R D E N.

 

Ordinær generalforsamling i Skårup Idrætsforening

Mandag, den 31. marts 2014 kl. 19.00.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Hovedbestyrelsens og afdelingernes beretninger.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.

                Hovedbestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter for Skårup Idrætsforening – forslag vedhæftet.

 1. Valg.
 2. Næstformand (Sten Johansen).
 3. Kasserer (Mette Andresen). *
 4. Bordtennis (Niels Janus).
 5. Badminton (Jørn Gissemann Larsen) *
 6. Fitness (Bodil Larsen)*     
 7. Fodbold (Gunnar Nyholm).
 8. Håndbold (Arne Møller Larsen) *  **
 9. Svømning (Mette Bødker).

                

 1. Valg af revisor og suppleant.
 2. Valg af revisor (Niels Aagaard). 
 3. Valg af revisorsuppleant (Jan Viuf). 
 4. Udpegning af repræsentant(er) til Skårup Kultur- og Idrætscenter.
 5. Eventuelt.               

*   Tager ikke mod genvalg. ** Vælges for ét år.

Ad.1.

Michael Bjørn valgt til dirigent. Bodil Larsen og Kirsten Refshauge valgt som stemmetæller. Indvarslingen af generalforsamlingen var overholdt og dermed kunne Michael Bjørn erklære generalforsamlingen lovligt. Omkring de 40 deltagere til mødet.

Ad.2.

Formanden for SIF Arne Buch fremlagde beretningen:

Beretning 2013

Medlemstal

1234 medlemmer med 756 under 25 år og  478 over 25 år. Det er et fald på 200 medlemmer fra sidste år.

Conventus. 

Alle 11 afdelinger er i 2013 gået over til at registrere og ikke mindst kontingentopkræve via conventus. Tidligere fik et nyt medlem et girokort i hånden, når vedkommende havde trænet et par gange. I dag skal vedkommende selv melde sig til og betale via conventus. Systemet virker fremragende, men vi skal være bedre til at oplyse medlemmerne om vores nye principper. Går man de enkelte afdelinger igennem, så er der ingen danmarksmestre eller bemærkelsesværdige resultater fra sportssiden 2013, der stikker i øjnene. Måske bortset fra en bronzemedalje til U14 pigerne i volleyball.

Skårup Idrætsforening er en breddeklub.

Gymnastikafdelingen har kæmpet med medlemsnedgang og stor udskiftning i instruktørkorpset, men dette til trods har udvalget præsteret en flot gymnastikopvisning samt lavet et flot samarbejde med DGI, Tåsinge, GS-Gudme og SG.

 Samarbejdet med de tre foreninger skal udbygges i fremtiden og et stærkere netværk skal opbygges. Samtidig sætter afdelingen nye skive i søen med bl.a. Åbent Gymnastikdag kort før sæsonstarten og i uge 32 afvikles for første gang i Skårup, DGI sommer gymnastikskole for 1.-4.klasse børn.

Svømning har haft endnu en fantastisk sæson, med 2 gode trænere og Mette i spidsen.

I år har der spontant meldt sig 15 nye svømmere i en blanding af voksne med vandskræk og en del der bare gerne vil lære at svømme crawl. Der kommer fortsat nye svømmere til, hvorfor regnskabet er ekstra positivt i år, idet vi er gået tilbage til helårsregnskab.

Næste sæsons trænere er på plads, så det ser ud til at fremtiden er sikret.


Tennis 
har haft en dejlig sæson med masser af solskinstimer, gode baner, nye spillere – både uøvede og øvede.Banerne er klar sidst i april og vi håber at mange vil bruge vore 2 gode baner. Som noget nyt kan banerne bookes via nettet og der kan betales 75 kr for leje af 1 bane. 

Roadrunners – vores løbeafdeling har haft et godt 2013, på trods af en stadig udfordring med at skaffe nye medlemmer, er der et stort aktivitets niveau i afdelingen. Ud over de 2 ugentlige træninger og deltagelse i div. løb, kan det nævnes et godt samarbejde med 4 andre løbeklubber kaldet Samløbsydfyn, hvor man løber sammen en gang om måneden. 

Klubben løb 700 km og indsamlede 12.000 kr til Kræftens Bekæmpelse i Stafet for livet over et helt døgn d.31.aug. Klubben stillede med 20 deltagere til et fantastisk arrangement. I oktober deltog klubben med 2 hold i Extrem mandehørm, og fik en flot 10 plads ud af de 150 startende hold.

Der er fuld gang i træning af nye som gamle medlemmer, og som noget nyt er der hver søndag kl.0900 nu mulighed for at deltage i Crossfit.

Et gå hold er også under etablering.  I 2014 deltager klubben i:

Stafet for livet 14-15 juni

Berlin halv marathon.

Lillebælt løbet.

Storebælt løbet.

Vm i halvmarathon.

Extrem mandehørm.

HCA marathon

Svendborg løbet

Alpeløbet

og sikkert mange flere….

Badminton. Afdelingen har kun motionsbadminton på programmet. Tiden i hallen deles med bordtennis, som er forløbet smertefrit. Forhåbentlig kan der med ny formand komme gang i børne – og ungdomsbadminton igen, men det vil tiden vise.  

 Bordtennis. Har haft en lille tilbagegang i ungdomsmedlemmer, men kører fint med trænere og turneringer. Har fået bander rundt om bordene og fået skilledug på tværs af hallen, så haldelingen med badminton kan fungere optimalt. Fremtiden bringer et tættere samarbejde med Gudbjerg bordtennis trænere og spillere, som lukker efter denne sæson.

Håndbold Har haft gode trænere til ungdomsholdene fra U8 til U14, men interessen for at spille ungdomshåndbold i Skårup har været vigende og konkurrencen med fodbold har været hård ved nogle af holdene. Det har betydet en del trukne hold og hold som ikke har kunnet gennemføre hele turneringen. Vi skal i fremtiden være bedre til at koordinere de forskellige idrætstilbud i Skårup, så vi ikke spænder ben for os selv i de enkelte afdelinger. På seniorsiden har herre serie 3 kun spillet kampe. Herre serie 1 måtte en tur ned i serie 2.

FREMTID:

Hvis nogen har mod på at deltage i arbejdet med håndbold i SIF kan det stort set kun gå fremad. – Hvis ikke: må afdelingen holde pause.

Fitness: har haft et godt år taget i betragtning at vores forhold ikke har været de bedste, pga af tilbygningen af det nye Kulturhus. Det på trods, har afdelingen haft et lille medlemsfremgang, selv træningen har foregået bag et tæppe bagerst i hallen. I 2014 forventer vi endnu flere medlemmer, da vi som bekendt er flyttet på 1.sal i 1.klasses lokale med 1.klasses udstyr. Afdelingen har startet  2 hold seniorfitness i løbet af vinteren som har været meget positivt og som fortsætter til efteråret. Nye tiltag som indoor bike er startet 25 og 27 marts, det forventer vi os rigtig meget af. Yoga er startet 26 marts hvor vi også forventer god opbakning. Og endelig er Bokwa netop startet i dag som et nyt tilbud.

Udvalget siger farvel og tak til Ian Kabbel som har forladt udvalg og goddag og velkommen til Jeppe Malmmose, som nyt medlem.

Volleyball. Har på flere områder mærket nye tider. Dels har afdelingen mistet pakke opgaven for Dansk Cyklistforbund og dermed også 50.000 kr i indtægt. For det andet har afdelingen ikke haft et senior turneringshold, men udelukkende motionshold. Samarbejdet med Svendborg volley bar frugt i form af bronzemedaljer til vores U14 piger, som også i år kæmper med om medaljer i slutspillet. På Beachvolley siden har der været god aktivitet sommeren over. Både på senior, mixmotion og ungdom. Der er sædvanen tro blevet afholdt klubmesterskab og det blev i år Viktor Buch og Martin Trans som vandt – talenterne slog erfaringen. Som noget nyt er der nedsat et decideret volleyudvalg som har fået to fokusområder: få økonomien til at hænge sammen, samt at skaffe flere ungdomstrænere.

Fodbold. Medlems antallet nogenlunde uændret og alle hold har gennemført turneringen tilfredsstillende. Senior. 1.holdet måtte en tur retur til serie 2, men vi håber de kan rykke tilbage allerede i år igen. På trænersiden har Andreas Hvid sluppet tøjlerne efter mange års flot arbejde og overladt det til Flemming og Ulrik Mikkelsen. Oldboys og Masters kører suverænt med Basse som overdommer.

Ungdom. Har haft spillere og hold i alle årgange. Efter Jan Henriksen trådte tilbage som ungdoms formand har afdelingen trådt lidt vande. Jan har hjulpet godt til selvom han var trådt tilbage så tingene har kørt tilfredsstillende. Skårup deltog også i 2013 i Vildbjerg Cup og denne tradition bestræber klubben sig på at give så mange spillere og hold som muligt. Julestævnet måtte droppes i 2013 pga manglende resurser og pga tilbygningen af Kulturhuset.  Vi kommer stærkt igen med vores stævne i 2014. Ungdoms udvalget har fået ny formand i Pernille Egdal og ikke mindre end 12 motiverede udvalgs medlemmer står klar til at styre ungdoms afdelingen. Det er et meget stærkt ungdomsudvalg som aldrig har været bedre besat.  – vi ser meget frem til den nye energi i kommer med. Afdelingen er også gået over til conventus som har givet lidt problemer, men der er fokus på udfordringerne. DBU har også lavet nye elektroniske spillerregistreringer, så administrationen har været spændt hårdt for. Efter sommerferien kommer der nye holdstørrelser i 3-5-8 og 11 mands fodbold samt nye banestørrelser. Fodboldskole i uge 28Bb bliver et nyt tiltag i ungdomsafdelingen.

Administrativt måtte klubben sige farvel til Mette Andresen som bogholder og kasserer ved sommerferien. Mette har heldigvis hjulpet vores nye bogholder Maria Christensen med at komme på plads, men det er efterhånden en meget stor opgave at drive SIF’s administration med de rigtig mange frivillige ledere og trænere. Det kræver en indkøringsfase og vi håber meget at Maria vil være hos os i mange år frem. I efteråret ansatte vi som noget helt nyt Bo Isaksen som foreningsudviklingskonsulent i en ½ tidsstilling. Opgaven lød på at afdække ønsker og behov i de enkelte afdelinger og derudfra sætte nye tiltag i gang. Et af de helt store områder har været markedsføring af de enkelte afdelinger og deres tilbud. Det har bevirket vi nu har en opdateret hjemmeside, en facebookgruppe for SIF, udgivet en husstandsomdelt avis på 16 sider og et Info TV i Super-Brugsen og i Hallen med ugentlige nyhedsopdateringer. Derudover har vi startet Skårup Erhvervsklub op med nu 26 medlemmer, som mødes 6-7 gange årligt til netværksmøder og arrangementer. I forhallen kan man foreløbig se de 23 medlemmers logoer på erhvervsklubtavlen. Foråret har også budt på SIF seminar, hvor vi en lørdag i samarbejde med DGI, inviterede bredt til en udviklingsdag for SIF. Det har medført flere nye udvalgsmedlemmer i både, gymnastik, volley og fodbold. Endelig er vores hjemmeside nu fuldt udbygget til online bookinger af baner eller cykler samt til kort betaling af de bookede resurser. Det åbner op for vi til sommer kan tilbyde turister adgang til vores faciliteter både inde som ude via vores hjemmeside.

Ad.3.

Arne Buch fremlagde regnskabet som viste et resultat på 149.000 kr i overskud. I aktiver er der mange konti som på sigt skal slankes. Der skal i fremtiden også laves en konsekvent princip om regnskabet skal periodiseres eller bogføres efter dato. Revisorerne havde kommentaren, at der er godt styr på bilagene, men de foreslog at SIF skulle starte et nyt regnskabsprincip enkelt og overskueligt. Lue ud i antal af konti evt. ansætte en revisor til at bygge det hele op fra ny og evt afslutte regnskabet. Arne Buch kommenterede at det er vigtigt med en stærk økonomistyring med en stærk kasserer.

Regskabet har fået følgende skriftlige anmærkning fra revisorerne: Det anmærkes fra revisorernes side, at to kontoer ikke stemte ved revisionen. Kassekredit med et plus på 1.537,52 kr. og Fitness med et minus på 1.250 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med en bemærk fra dirigenten om en generel opstramning.

Ad. 4.

Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændring i § 6 stk.1 sidst: i stedet for ”den lokale avis” skal der stå ” via de elektroniske medier som hjemmesiden, facebook og evt. Info TV.” Vedtægtændringen blev enstemmigt vedtaget.

Dagsorden pkt 7 ”Udpegning af repræsentanter til SKI” bortfalder, da bestyrelsen til SKI vælges på SKI’s generalforsamling. Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad.5.

Næstfmd Sten Johansen. Genvalgt for 2 år

Per Wendelboe valgt som kasserer for 2 år

Niels Janus genvalgt som fmd bordtennis for 2 år.

Dorthe Ullemose valgt som fmd for badminton for 2 år.

Lars Henriksen valgt som fmd for fitness for 2 år.

Gunnar Nyholm genvalgt som fmd for fodbold for 2 år.

Ingen kandidater til fmd for håndbold. HB gives mandat til at finde en ny formand.

Mette Bødker genvalgt som fmd for svømning for 2 år.

Ad.6

Niels Aagaard blev genvalgt som revisor for 2 år.

Jan Viuf blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Ad.7

Udgår ifølge vedtagelsen under pkt. 4.

Ad.8 evt.

Arne Buch takkede de afgående formænd og kasserer for deres store arbejde i foreningen.

Gunnar Nyholm afslørede Kirsten Refshauge som Årets SIF’er 2014 for hendes dedikerede arbejde i både gymnastikafdelingen og siden i fitnesafdelingen.

Dirigenten afsluttede herefter mødet.

Ref. Bo Isaksen

 

Referat fra Støtterns generalforsamling mandag 31.marts 2014

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  1. Arne Møller
  2. Kaj Bondo
  3. Valg af suppleanter
  4. Valg af revisor
  5. evt.

ad.1

Michael Bjørn blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed lovlig.

Ad.2

Bodil Larsen og Bo Tune og Bo Isaksen som referent.

Ad.3

Arne Jensen kunne som en meget stolt formand fremvise et flot regnskab og stigende interesse for spillegilderne. Der er omkring de 100 deltager hver anden søndag i hallen til spillegilder. Kristi himmelfarts spillene gav 12-13.000 kr. i overskud til SKI. Støtterne er glade for Kulturcafeen og Walther omkring forplejningen af gæsterne til spillegilderne. I 2013 har Støtterne investeret i en ny PC’er samt nyt spil software. Formanden havde et ønske om endnu flere deltagere til deres spillegilder. Som noget nyt er Borgerforeningen og Støtterne gået sammen om Kristi himmelfarts spillene i 2014 til støtte for SKI. Formanden sluttede sin beretning af med at takke sin bestyrelse og Arne Møller og Flemming i hallen for det fornemme samarbejde.  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad.4

Arne Møller fremlagde regnskabet:

175 medlemmer i Støtterne. Indtægt på 284.000 kr. Udgifter for 225.000 kr. Resultat et overskud på 59.000 kr. Det er et meget flot regnskab og flere år siden at Støtterne har givet så stort et overskud.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad.5

Ingen indkomne forslag.

Ad.6

Arne Møller og kaj Bondo blev genvalgt for 2 år.

Ad.7

Per Henriksen og Finn Fæster blev valgt som suppleanter

Ad.8

Dorte Ullegård og Niels Aagaard blev valgt som revisor.

Ad.9

Ros fra Borgerforeningen for det flotte resultat. Ros fra dirigenten for regnskab og resultat i 2013.

Dirigenten afsluttede mødet.

Ref. Bo Isaksen

Åbyvejen 43 5881 Skårup

Referat 

Hovedbestyrelsesmøde ekstraordinært 4.marts 2014

Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Jørn Gissemann Larsen, Bodil Larsen, Arne Møller Larsen, Michael Jensen, Jacob Foged, Niels Janus, Mette Bødker, Sanne Andersen, Annette Dalmose og Bo Isaksen

Afbud fra: Gunnar Nyholm, kasserer.

Dagsorden

 1. Gennemgang af vedtægter og evt. ændringer
 2. Gennemgang af valg til de enkelte afdelinger
  1. Afklaring af arbejdsopgaver ifm generalforsamlingen
  2. Formandens beretning – input fra afdelingerne
  3. Gennemgang af budgetter 2014 for de enkelte afdelinger
  4. Opfølgning på SIF seminar lørdag 8.marts
  5. Principafgørelse omkring kontingentopkrævninger
  6. Likviditetsunderskud i SKI
  7. Oprettelse af en ny afdeling ”Broen”
  8. Generel orientering af formanden
  9. evt.

Referat:

Ad.1.

Jørn tilretter vedtægterne, således fitness indgår på lige fod med øvrige 10 afdelinger.
vedtægterne trykkes i 50 eksemplarer til generalforsamlingen. Forslag om at indkaldelsen til generalforsamlingen kan foregå over de sociale medier og conventus direkte til medlemmerne.

Ad.2.

Løb, Bordtennis, Tennis, Gymnastik, Volley, Svømning fortsætter med nuværende formænd –genopstiller eller er ikke på valg. Badminton, Fitness og Håndbold skal have en ny – genopstiller ikke.  Der skal findes en ungdomsformand i fodbold som har sæde i HB, da fodboldafdelingen er så stor og væsentlig i SIF, bør den også have to pladser i HB.

 1. Alle formænd møder i Kulturcafeen kl.18 til opstilling, borddækning og omdeling af papirer.

Ad.3

Formanden laver en fælles beretning for SIF. De enkelte afdelinger sender en beretning til Arne til den fælles, senest 11.marts kl.19. De skal sendes til ab@hcodense.dk

Ad.4

Gennemgang af budgetterne.

Fitness er lidt forsigtig, vi kan godt forvente flere medlemmer til fitness efter vi har indrettet 1.salen og tilkøbt nyt udstyr og udvidet med indoor bike. Forventningen hæves med 25.000 kr.

Gymnastik er meget pessimistisk med en forventet halvering af medlemmer i 2014/15. På udgiftssiden er der afsat store beløb til sportsrekvisitter og til trænergodtgørelser, hvilket ikke stemmer overens med et medlemstilbagegang på 50%. Budgettet for gymnastik ændres derfor med 20.000 kr mere i forventet kontingenter og reduceres med 25.000 kr på udgiftssiden. Samlet giver det et budgetresultat på +13.800 kr.
Driften af tennisbanerne overgår til SIFs anlægskonto og trækkes derfor ud af tennis budgetter og regnskaber.

Ingen bemærkninger til øvrige budgetter. Fodbold havde ikke afleveret budgetter.

Ad.5

Vi skal være +20 på lørdag. Vi starter med morgenmad/rundstykker. Vi kigger de enkelte afdelinger og selve SIF efter på nogle af områderne og forhåbentlig kommer vi frem til nogle handleplaner. Ander Lilhav fra DGI er moderator på mødet.

Ad.6

Det blev besluttet på HB, at alle medlemmer i SIF betaler kontingent. Der skal være fokus på emnet i denne sæson, så vi kan få ændret den nuværende lidt løse kultur omkring kontingentbetaling. Hvis der er medlemmer som afdelingerne ønsker bliver kontingentfri, skal det ske gennem en indstilling Forretningsudvalget, hvor denne beslutning evt. kan gives. Og kun i FU kan der dispenseres fra gældende regel.
FU pstiller også klare regler og retningslinier omkring lederbetaling og godtgørelser til kommende HB.

Ad.7

Det blev på HB besluttet at en forudbetaling af Fitness lejeudgift til SKI kunne udbetales til SKI i indeværende regnskabsår på en gang, dog med et fratrak af 3% i renteudgift.

Ad.8

HB tilkendegav en hensigtserklæring omkring oprettelsen af en fond for svært stillede familier, som kunne betale eller yde tilskud til dækning af kontingenter og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i en idrætsdisciplin i SIF. Pengene til fonden skulle komme fra donationer og indsamlinger.

Ad.9

Der søges om haltimer til næste års indesæson – Jørn Gissemann tager affære og indkalder de relevante parter inden generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling 31.marts kl.19 bekendtgøres i SIF Avisen den 12.marts. Ligeledes indkaldelse til generalforsamling for Støtterne. Bo tager affære.

Åbyvejen 43 5881 Skårup

Referat 

Hovedbestyrelsesmøde tors. 6.februar 2014 kl.19.00 i mødelokalet.

Deltagere: Arne Buch, Sten Johansen, Jørn Gissemann Larsen, Bodil Larsen, Gunnar Nyholm, Arne Møller Larsen, Michael Jensen, Jacob Foged og Bo Isaksen

Afbud fra: Mette Bødker, Niels Janus, Sanne Andersen, Annette Dalmose og kasserer.

 1. Godkendelse af dagsorden. 
  Dagsorden godkendt med et par punkt flytninger.
 2. Referat af 28.nov 2013 godkendt, dog skal Bo Isaksen ikke starte Zumba – det ligger ved gymnastikafdelingen at sondere mulighederne.
 3. Status Skårup Erhvervsklub. 
  Der er 22 medlemmer, heraf er en også blevet Guldsponsor i klubben. Første arrangement bliver onsdag 26.feb kl 17-20 med Bent Nyegaard og det andet arrangement bliver den 22.marts kl 13.30 sammen med borgmester m.fl. til indvielsen af SKI. Succeskriteriet på de 20 medlemmer er nået, men vi forventer at nå op på 30 inden sommerferien.
 4. Status SKI, herunder åbningsarrangement den 22.marts.
  Åbent Hus arrangement kl.14-17, hvor husets beboere viser deres nye faciliteter frem og laver forskellige workshops. SIF står for nogle spil og aktiviteter i hallen på den første volleybane – det bliver flødebollekast, ballonpuster, tombola, sømklods mm. I Kulturcafeen bliver der levende musik og kagebord + kaffe.  
  Afholdes reception kl.13.30-14.30 for borgmester, arkitekt, håndværkere, Skårup Erhvervsklub og pressen afsluttende med klipning af officiel indvielsens snor kl.14.30.
  Om aftenen fra kl.18.30-02.00 afholdes Åbningsfest i hallen med spisning og dans. Pris 295 kr. pr pers. Sten står som ansvarlig for servering af forret og anretningssted af denne. Der mangler stadig barpersonale til festen. Fitness står for borddækning, Basse og fodbold står for scene og bordopstilling. Løb og volley står for oprydning søndag den 23. marts kl.8.30-10.30 – minimum 6 mand fra hver afdeling. (der skal afvikles håndboldkamp over middag). Der er fremlagt et budget for dagen og hvis der kommer 300 til festen regner arrangement gruppen med et overskud på ca. 55.000 kr. der vil gå ubeskåret til SKI.
 5. SIF Avis. 
  Vi udgiver en 20 siders avis i BT format som bliver husstandsomdelt onsdag den 12.marts til 6.000 i Oure, Vejstrup, Skårup og Nordlige Svendborg. Afdelinger i SIF med nye aktiviteter om foråret og i sommerferien skal promoveres med tekst og billeder. Arrangementer i SKI vil også få plads i avisen. Avisen skal reklamefinansieres. Deadline for redaktionelt stof bliver 1.marts.2013.
 6. Foreningsseminar 8.marts kl.9-15.
  Der er sendt invitation ud til formændene om denne dag. Hver afdeling stiller med minimum 3 personer, men gerne flere. Indholdet på seminaret bliver lidt om det generelle idrætsbillede, fokus på fakta omkring SIF, foreningens udfordringer samt fra ide til praksis. Der vil blive taget fat på generelle emner som medlemsregistrering/kontingent, goder/godtgørelser, klubkultur mm. Tilmelding til dagen foregår via dette link: http://www.dgi.dk/arrangementer/foreningsseminar-skårup-if-[e173679].aspx  
 7. Budgetter for afdelingerne.
  Budgetskemaer med regnskabstal for 2013 er rundsendt pr mail til formændene. Udfyld dem og returner dem til Bo Isaksen senest tirsdag d. 25.feb kl.12. Har i brug for hjælp til at tyde skemaerne og kolonnerne, så ring til Bo Isaksen.
  Det foreløbige samlede regnskab for SIF lyder på et overskud på 120.000 kr. Flere afdelinger er gået over til hel års betalinger, hvilket påvirker regnskabet positiv i 2013, men hvis blot afdelingerne fastholder dette betalingsprincip, vil det ikke betyde noget for regnskabet 2014. Derfor vil der ikke være behov for en periodisering. Det letter afdelingernes kontingentopkrævninger, at de kun skal foretages én gang pr sæson. De fleste afdelinger udviser nogle pæne regnskabstal og de afdelinger der kører med underskud er der nogle gode forklaringer til de fleste, som f.eks. tennis store udgift til vedligeholdelse af anlægget, løbs en gangs investering i flag, veste og markeringer, volleys bortfald af pakkeopgave for VCTA.
 8. Kontingentindbetalinger, booking, Facebook, hjemmeside.
  Kontingentindbetalingerne er faldet med 95.514 kr. fra 2012 til 2013. Det kan langt fra tilskrives fald i medlemstal, men i høj grad sjusk i opkrævning af kontingent til medlemmerne. Det er især i holdidrætterne problemet ligger. Adgangen til betaling over hjemmesiden er gjort væsentlig nemmere, da den ligger på forsiden. Der vil blive udarbejdet små visitkort med en 8 punkts beskrivelse af hvordan man betaler sit kontingent. Kortet kan træneren uddele til sine spillere. Formændene skal jævnligt tjekke i Conventus hvem der har betalt kontingent på de forskellige hold og udskrive en liste til den pågældende træner/holdleder. Der skal sættes fokus på kontingentbetaling i 2014 for alle afdelinger, så vi kan få vendt den kedelige udvikling. Emnet tages op på kommende seminar.
  På hjemmesiden er der nu en booking oversigt over alle de ressourcer der kan bookes tider/plads på. Den vil blive udbygget yderligere i løbet af foråret. Her vil man/skal man booke mødelokale til udvalgsmøde o. lign. 
  Der er oprettet en officiel Facebook side for Skårup Idrætsforening og Skårup Kultur og Idrætscenter. Man kan tilgå siden via forsiden på SIF’s hjemmeside. Her kan holdene lægge billeder op fra kampe, træninger eller bare sjove episoder som har almen interesse.
  Hjemmesiden har fået et facelift, men det halter stadig fra de enkelte afdelinger at få ajour ført deres sider. Hvis man ikke vil a jour føre sin afdelings side jævnligt, så sørg for kun at skrive noget der gælder over en længere periode. Aflysning af hold eller stævner skal fjernes meget hurtigt efter et opslag – max 14 dage. Det sender nogle kedelige signaler til omverden. Husk de positive historier og skriv dem gerne i billeder.
 9. Kort nyt fra afdelingerne
  1. Håndbold. Kniber med betaling af kontingenter. U10 dr er tilmeldt U12. Vi har to telefonhold herresenior, hvoraf ”gamli” holdet ligger nr. 1 i serie 3 efter et par flotte kampe. På U8 spiller 7-8 spillere og man søger efter flere spillere.
  2. Støtterne. Giver et overskud på 30-38.000 kr. i 2013, hvilket er meget flot. Støtterne har en egenkapital på 202.000 kr. Der er ikke overført midler til SIF i 2013. Det kører rigtig godt i Støtterne – det er blevet noget sjovere efter det er begyndt at give overskud igen.
  3. Fitness. Fitness havde fået en påmindelse fra DGI om indfrielsen af lånets sidste 80.000 kr ikke var sket, men fejlen er efterfølgende rettet og pengene er betalt. Lånet til DGI er indfriet. Der bliver medlemskort nøgle på dørene ind til indoor cycling rummet ude fra foyer på 1.sal og fra trappeopgang ind til fitness lokale på 1.sal. Fitness har indhentet tilbud på 2 løbebånd og et par maskiner samt nogle håndvægte til 186.000 kr. Inden udstyret bliver bestilt, skal SIF’s forretningsudvalg godkende et budget fra Fitness for 2014 hvor et break-even med en lokaleudgift på 120.000 kr. årligt og en tilbagebetalingsrate over 6 år på 31.000 kr. fremgår. Bo Isaksen kan hjælpe med budgetlægning på kommende møde i Fitness. Der skal opsættes nye spejle til 6-7.000 kr. samt lydanlæg til indoor cycling rummet. Om der skal opsættes TV i fitness lokalet er en afdelingsbeslutning. Fitness skal være obs. på muligheden for at søge eksempelvis Albani fonden om støtte til rekvisitter.
  4. Volleyball. Der kommer flere og flere i hallen om torsdagen, både hos kids og hos senior. Tak til håndbold for at volley Piger U16 kan træne ekstra på bane 1 samtidig med håndboldtræning.
  5. Løb. Er i gang med at planlægge året 2014 og opdatere hjemmesiden. Der er indrykket en annonce i Folk & Fæ til kommende nr. Løb har et ønske om at starte træningen om søndagen med cirkeltræning i hallen for at styrke kroppens muskulatur. Det skal aftales med Arne Møller Larsen om tid og sted, men det kunne måske finde plads i hallen der hvor fitness pt holder til, uden at det generer arrangementer i hallen i øvrigt. Jan fra Roadrunners løber med ifm Åbent Skårup arrangementet lør.26.april kl.12.30.
  6. Badminton. Det kører planmæssigt i hallen. Haltimefordeling for kommende sæson 2014/15 skal iværksættes asap.
  7. Fra Gymnastik. Afdelingen skal deltage i Sydfyns Opvisningen med nogle opgaver. Gym afvikler opvisning i Skårup lørdag 15.marts. Sommer gymnastikskole fra d. 4.-6.aug på Friskolen med max 30 deltagere.
  8. Fra bordtennis. Der har efter jul været fremgang og stigende interesse på ungdomssiden. Klubben tæller nu 22 kontingentbetalende spillere og 6-8 spillere der træner med. Jeg gør hvad jeg kan for at stimulere de ikke indmelde til at melde sig ind. Det er rart igen at opleve onsdagstræningen, med spil på mange borde og mere energi i rummet. Fokus på den kommende sæson bliver at få alle spillere til at dukke op igen ved sæsonstart til september.
 1. Indkaldelse og punkter til generalforsamlingen den 31.marts 2014.
  Annonce indrykkes i SIF-Avis om generalforsamling som formalia. Avisen udkommer 12.marts hvilket er 19 dage før generalforsamlingen og formalia er min 14 dage før. Der skal muligvis nogle vedtægtsændringer vedr. Fitness, hvilket skal afklares på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 4.marts kl.19.00.Forretningsudvalget mødes torsdag den 27.februar kl.16.30 hos Jørn Gissemann Larsen.
 2. Evt.
  Ingen bemærkninger under evt.

SKÅRUP IDRÆTSFORENING

Åbyvejen 43

5881 Skårup

 

 

 

REFERAT

 

for møde i hovedbestyrelsen torsdag, den 28. november 2013 kl. 19.30.

 

Mødedeltagere:                Arne Buch, formand

                                            Sten Johansen, næstformand

Jørn Gissemann Larsen, badminton, sekretær

                                            Bodil Larsen, fitness

Gunnar Nyholm, fodbold

Sanne Friis Andersen, gymnastik

                                            Arne Møller Larsen, håndbold, Støtterne

                                            Michael Jensen, løb

                                            Mette Bødker, svømning

                                            Annette Dalmose, tennis

                                            Jacob Foged, volleyball, beachvolley                         

 

Fraværende:                     Mette Andresen, kasserer

Niels Janus, bordtennis

 

Endvidere deltog Bo Isaksen i mødet.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt, der ønskes drøftet Zumba og hjertestarter.

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 5/9-13.

Referatet godkendt.

 

 1. Status sponsorudvalg. 
 2. Formanden Arne Buch orienterede om, at opstartsmøde for erhvervsfolk finder sted den 4/12-13. Materiale blev uddelt. Der stiles mod 25 deltagere, og der udarbejdes standardaftale med 6-7 arrangementer om året. Opfølgning på mødet finder sted i Folk og Fæ og i profilavis 2 gange årligt. Pris kr. 5000 pr. år. Minimum 20 deltagere før projektet gennemføres.
 1. Status SKI.

Møde afholdt med malermester Søren Hansen om malerarbejderne. Vigtigt at der bliver samlet grupper, der kan forestå malerarbejdet. Kontaktfolk til grupper bedes melde sig til Bo Tune.

 

2.

 

 1. Status fra foreningskonsulenten. 

Bo Isaksen gav status for sit arbejde som foreningskonsulent bl.a. om opstartsmøde

den 3/12-13 om kantinen, og han foreslår en ledelsesdag til udveksling af ideer.

Formanden Arne Buch oplyste, at foreningskonsulentstillingen er aftalt at løbe til 30/6-14.

 

 1. Regnskab 2013 og Budget 2014. 

Budget 2014 godkendes på kommende møde.

 

 1. Kort nyt fra afdelingerne.

Fodbold – har fået 2 indendørs stævner og søgt om fodboldskole.

Volleyball – Der er kommet flere ind i hallen og 2 hold spiller i DGI-regi. Der er en del unge, og der er et godt samarbejde med Svendborg volley.

Tennis – har lukket ned for sæsonen, 8 nye voksne kommet til. Afdelingen ønsker nye ind i udvalget.

Håndbold – 28 – 30 børn til 2 hold. Der skal nye til for at det kan løbe rundt.

Fitness – kører rigtigt godt med 135 medlemmer. Skårupskolen har 10 elever til favørpris. Der er investeret i spinningcykler og seniorfitness kører rigtigt godt med 12 deltagere.

Svømning – går rigtigt godt også med hold for vandskrækkere. 

Badminton – fremgang i antal spillere.

Løb – det går, der ventes rykind efter nytår.

Gymnastik – holder skindet på næsen, har måttet slå hold sammen og lukket et par hold. Kvindetons er blevet færre – hvor er de henne?.

Næstformand Sten Johansen – succes med Folkefesten med 340 deltagere og 34.000 i overskud, og til kandis den 30/6-14 er der totalt udsolgt.

 

 1. Status ajourføring af hjemmeside, sekretær og bogholderifunktionen.

Aftalt, at FU kommer med oplæg. Næstformanden Sten Johansen bliver medinddraget omkring økonomien.

 

 1. Generalforsamling.

Vedtægter skal rettes til inden generalforsamlingen bl.a. omkring indfrielse af DGI-lån. 

 

 1. Nytårskur.

Nytårskur afvikles den 11/1-14 med blanding af ”legedag” og hygge.

 

 1. Eventuelt.
 2. Zumba – Bo Isaksen tager sig af opgaven. Arne Møller Larsen foreslog et førstehjælpskursus. Lamineringstavle over hjertestarteruddannede ajourføres af Niels Aagaard og ophænges. Forsikringen af hjertestarteren foreslås afholdt af SIF.

 

 

Referent Jørn Gissemann Larsen

SKÅRUP IDRÆTSFORENING

Åbyvejen 43

5881 Skårup

 

 

 

REFERAT

 

for møde i hovedbestyrelsen torsdag, den 5. september 2013 kl. 19.00..

 

Mødedeltagere:                Arne Buch, formand

                                            Mette Andresen, kasserer                                           

Jørn Gissemann Larsen, badminton, sekretær

                                            Niels Janus, bordtennis                         

Gunnar Nyholm, fodbold

Sanne Friis Andersen, gymnastik

                                            Arne Møller Larsen, håndbold, Støtterne

                                            Michael Jensen, løb

                                            Mette Bødker, svømning

                                            Jacob Foged, volleyball, beachvolley                         

 

Fraværende:                     Sten Johansen, næstformand

                                            Bodil Larsen, fitness

                                            Annette Dalmose, tennis 

 

Sanne Friis Andersen blev budt velkommen som ny formand for gymnastikafdelingen.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 16.maj 2013.

Referatet godkendt, med bemærkning fra Fitnessafdelingen, at der ikke foreligger aftale om, at fodbold kan bruge Fitness frit og gratis; men dette er efterfølgende afklaret.

 

 1. 3.   Fremtidig struktur for Fitnessafdelingen.

FU har holdt møde med repræsentanter fra Fitnessafdelingen. Bodil Larsen oplyste, at der er opbakning fra den samlede bestyrelse til at Fitness bliver en afdeling i SIF på lige fod med de øvrige afdelinger. Ligeledes er der opbakning til, at SIF kan indfri restgælden på lånet til DGI.

HB aftalte, at SIF`s vedtægter ændres på den kommende generalforsamling i overensstemmelse med ovenstående.

            

2. 

 1. Status sponsorudvalg.

Arne Buch meddelte, at der er fuld gang i arbejdet med bl.a. Jan Henriksen, Lars Rehr, Gunnar Nyholm, Arne Buch og Lars Henriksen. Der stiles mod en erhvervsklub, der skal understøtte aktiviteter i SIF og også SKI. Der arbejdes målrettet med at få projektet op at stå, og der hersker i gruppen stor optimisme.

 

 1. Status SKI.

Projektet kører planmæssigt og vedtægter er godkendt. Arne Møller Larsen oplyste, at efter tidsplanen er ombygningen færdig 15/1-14. Der er et godt samarbejde med håndværkerne. Der efterspørges flere frivillige til at løfte de mange opgaver, bl.a. malerarbejde for kr. 250.000.

Arne Møller Larsen oplyste, at hallen er udlejet; men SIF har nu ingen eliteafdeling, og det kan mærkes. Der skal søges om ny fane.  

 

 1. Rekruttering af frivillige ledere.

Aftalt, at der snarest bør indkaldes til en drøftelse omkring et koncept for at være frivillig leder og lørdag, den 2/11-13 afsættes til emnet på Friskolen.

            

 1. Kort nyt fra afdelingerne.

Fodbold – Sæsonen er godt i gang, og der er mange ungdomsspillere.

Svømning – I gang bl.a. med ”vandskrækhold”.

Badminton – Alene med motionister, og som noget nyt indføres kontingentindbetaling for hele sæsonen. Enkelte har problemer med betalingssystemet.

Bordtennis –  Lidt langsom opstart.

Volleyball – 1. holdet trukket. Mange unge, der vil spille; men svært at skaffe trænere. Arbejder sammen med Svendborg om piger. Vil gå over til helårsbetaling. Der må oprettes hold til andre kontingenter. Har investeret i I-pad til træning. Motion er en stor succes.   

Løb – Går fint ikke stor medlemstilgang. Deltaget i Stafet for Livet og fik samlet          12.000 ind til Kræftens bekæmpelse.

Gymnastik – Det er lidt af bakke, da det er rigtigt svært at rekruttere instruktører. Det nye SG-Hus tiltrækker både instruktører og gymnaster. Har måttet nedlægge 3 hold, og det betyder, at der er mange børn, der ikke får et tilbud i år.  Der må satsets på interesserede hjælpere i drengegymnastik. ½ herrehold starter først til Jul.

Håndbold – Børnehold svært da træning ligger efter fodbold. Seniorhold bliver vel tilmeldt, dog ikke sikkert med et serie 1 hold. Mangler aktiv dommer.

Støtterne – Det har været et bedre halvår i mange år.

Fitneess – Møde på mandag om indspil fra medlemmerne. Der skal investeres bl.a. i spinning.

    

 1. Ajourføring af hjemmeside, sekretær- og bogholderifunktionen.

Formanden Arne Buch oplyste, at Maria snarest ansættes som bogholder og vil efter planen være på kontoret 2*2 timer ugentlig af de 8 timer/uge. Maria vil administrere hjemmeside og erhvervsklub. Nuværende bogholder Mette Andresen vil i den første måned være med i fuldt omfang.

3.

 1. Eventuelt.

Den aftalte mødekalender i SIF ønskes medsendt med referatet.

Referent Jørn Gissemann Larsen

Tak til vores hovedsponsorer